E-faktureringslösningarför fordonsindustrin

Body: 

Basware är världsledande inom e-fakturering och lösningar för inköp-till-betalning inom fordonsindustrin. Tusentals underleverantörer och fordonstillverkare, bland annat Audi, BMW, Daimler, MAN och Volkswagen, skickar och tar emot e-fakturor och andra dokument via Basware Network varje dag.

För biltillverkare kan det vara svårt att automatisera eftersom de har många små underleverantörer. Manuella rutiner med pappersdokument, som att skanna fakturor med OCR, är inte effektivt eller lönsamt eftersom det helt enkelt tar för mycket tid, samtidigt som risken för att göra fel är ganska st

Mindre papper, mindre kostnader

Basware har skapat en serie med mycket avancerade kostnadseffektiva e-faktureringslösningar för fordonsindustrin som gör ekonomiprocesserna mer transparenta, vilket är bra för alla intressenter. Med dem kan både säljare och köpare snabbt och enkelt sluta använda papper och istället använda andra dataformat och överföringsprotokoll för att utbyta information med varandra.

Följer fordonsindustrins branschnormer

Via Basware Network kan e-fakturor och andra elektroniska dokument skickas genom hela värdekedjan. En viktig del av nätverket är Basware Automotive Gateway, Baswares branschanpassade teknikplattform. Där finns de lösningar och tjänster som möjliggör det här överföringssamarbetet.

Med Basware Automotive Gateway är det väsentligt enklare att skicka och ta emot e-fakturor och andra dokument som är viktiga i branschens distributionskedja. Utbytet av elektroniska dokument mellan över 5 000 leverantörer och fordonstillverkare automatiseras med hjälp av fler än 12 000 formatkonverteringar och arbetsflödesregler. Basware följer fordonsindustrins alla etablerade branschnormer och konsulteras av organisationer världen över som arbetar med att ta fram sådana branschnormer.

Rekommenderad läsning:

Om du vill veta mer om hur Basware arbetar med fordonsindustrin för att införa e-fakturering kan du hämta vårt whitepaper.E-fakturering i fordonsindustrin

Tjänster för leverantörsaktivering

För att de automatiserade ekonomiprocesserna ska löna sig måste biltillverkarna få med sig alla leverantörer. Som tur är gör Basware den här övergången smidig genom sin unika leverantörsaktiveringstjänst. Vår personal arbetar tillsammans med tillverkarna för att leverantörerna snabbt ska kunna börja med e-fakturering med hjälp av användarvänliga samarbetslösningar och verktyg.

Fördelarna med automatisering för både tillverkare och leverantörer är både beprövade och övertygande: lägre kostnader, färre handhavandefel, bättre processöverblick, snabbare fakturahantering, enklare revision, bättre kassaflödesprognoser och kontroll av att skatteregler följs.

Fördelarna för biltillverkare

Företag som får ett stort antal fakturor, som fordonstillverkare, vill gärna automatisera så mycket som möjligt. Därför har de ofta specifika och komplicerade behov gällande datainnehåll, format och överföringsprotokoll. Baswares tjänster har bevisats kunna tillgodose alla olika typer av behov och göra övergången till e-fakturering enkel och smidig. Med våra lösningar kan fordonstillverkare:

  • Direkt ansluta sig till ett stort nätverk av e-fakturerande leverantörer
  • Automatisera fakturavalideringen med obligatoriska/valfria fält, korrekt beräkning och skatteregelkontroll
  • Skapa individuella rapporter och gränssnitt med stöd för komplicerade attestrutiner
  • Få sina leverantörer att börja använda e-fakturering

Basware erbjuder unika skräddarsydda lösningar för dem i fordonsindustrin som tar emot e-fakturor och en rad lösningar för leverantörer som skickar e-fakturor, och syftet med dem alla är att möjliggöra genuint e-samarbete i alla led.

Fördelar för leverantörerna

  • De får en komplett tjänst för trygg och kostnadseffektiv e-fakturering
  • De slipper kostnader för implementering och gränssnittsbyte
  • De kan använda befintliga e-fakturakopplingar för flera köpare
  • De får bättre insyn och bättre inbetalningsprognoser
  • Betalningsuppföljningen tar mindre tid än med pappersfakturor
  • De får inbyggd skatteregelkontroll, inklusive digitala signaturer

Kort om lösningarna

Basware Portal

Leverantörer som inte skickar så många fakturor kan använda vår enkla webbportal där fakturor kan läggas in manuellt. Det går även att ta emot och acceptera beställningar via Basware Networks portal. Med tjänsten förvandlas beställningar till e-fakturor med ett klick. Det kostar inget för leverantörerna.

Basware e-Invoice E-mail Lite

Genom Basware e-Invoice Email Lite kan fordonstillverkare ta emot e-fakturor även från de allra minsta leverantörerna. PDF-fakturor som skickas via e-post läggs direkt in i leverantörsreskontrasystemet som e-fakturor. Data från den inbäddade texten i PDF-filerna konverteras till detaljerade e-fakturor som snabbt kan behandlas. Det kostar inget för leverantörerna.

Titta på filmen

e-InvoiceVirtual Printer

Basware e-InvoiceVirtual Printer är en enkel, skalbar lösning för leverantörer som inte har EDI. Utskriften dirigeras till en virtuell skrivare och överförs till Basware Network, där dokumenten konverteras till e-fakturor och skickas direkt till biltillverkarens fakturasystem.

Läs faktabladet

Titta på filmen

EDI

I Basware EDI ingår installation och drift av alla gränssnitt, sändning och mottagning av strukturerade data, konvertering till interna format, som XML, iDocs, VDA, EDIFACT, ANSIX12. Dessutom skapas en fakturabild som kan läggas in i affärssystemet.

Enkel standardkonvertering

Basware har skapat en process för snabb och enkel integrering av nya standarder. Fakturor i VDA 4906-format verifieras, testas och skickas sedan vidare i VDA 4938-format. Om uppgifter, som momsregistreringsnummer eller adress, saknas fyller vi i dem.

Lösningar för fordonsindustrin articles from the Basware knowledge center