Accounts Payable

5 utmaningar en ekonomiavdelning brottas med – och hur man botar dessa

Effektivisering, automatisering och digitalisering – dessa tre ord ekar i våra öron varje dag och för ekonomiavdelningen är det extra viktigt att ha en process som är digitaliserad för att kunna automatisera, så att man kan effektivisera. Först då minskar de administrativa uppgifterna och man sänker sina kostnader och frigör tid.  En ekonomiavdelning är en stategisk rådgivare till företagets...

5 fördelar med ett bra analysverktyg

Med ett ökat fokus på marginaler och vinster i en konkurrensutsatt marknad, blir det alltmer viktigt för ekonomi och inköpsavdelningar att ha kontroll på sina utgifter, sina processer och att kunna göra prognostiseringar.  I och med att fler och fler bolag har fakturhanteringslösningar där alla fakturor processas, så finns all data kring företagets utgifter i dessa system. Med ett analysverktyg...

Robotic Process Automation and Machine Learning – the New Outsourcing

Outsourcing of Accounts Payable (AP) or the centralizing of functions to Shared Service Centers (SSCs), has been a leading trend for decades. This is considered a standard part of almost every company’s corporate financial services menu, but now there’s something new cooking that’s helping businesses get leaner – robotic process automation (RPA) and machine learning. Why are companies applying...

3 tips gällande artificiell intelligens och maskininlärning

Vi alla lever i en väldigt digitaliserad värld. Vår mobil sitter i princip klistrad i vår hand och du kan numera godkänna och attestera inköp och fakturor på bussen eller på semestern. Det är givetvis väldigt smidigt och vi sparar tid och kan arbeta mycket mer flexibelt än för några år sedan. Det nya som håller på att hända är att vi inte bara använder intelligenta program som underlättar vår...

Getting smart about value of data and data driven automation

Accurate and relevant data directly impacts business success. That may seem like an obvious statement, but when you think that many companies don’t have visibility of basic transactional data, it’s very relevant. These organisations can’t rely on the accuracy of their information, so they make assumptions or rely on intuition to guide crucial decisions. Digital data is less prone to manual...

E-invoicing: The Accounts Payable (AP) best practice behind productivity

Financial organizations are often on the lookout for the next step in efficiency. For the last few years, businesses have consistently prioritized any effort that can increase productivity, improve reporting and accounts payable analytics, or reduce invoice processing costs. Paper is the arch enemy of Accounts Payable and adoption of AP automation best practices What has kept AP heavy-footed,...

Basware på Twitter