E-Invoicing

Fördelarna för olika roller med e-faktura B2B

Som alla vet möjliggör e-faktura att ett företag kan automatisera sin fakturahantering. Som ett resultat av detta kommer köpare, leverantörer och chefer att kunna få ett antal operativa och strategiska fördelar. Förutom kostnadsbesparingar, medför möjligheten att automatisera sin fakturaprocess och samtidigt integrera med andra affärssystem i organisationen en ökad effektivitet samt ger upphov...

3 fördelar med en digital betalningslösning

En digitaliserad värld kräver digitala redskap och dina kunder och partners förväntar sig att det ska vara enkelt att få överblick över fakturor som ska betalas. E-faktura är då en effektiv, tillgänglig lösning som dessutom minskar risken för sena inbetalningar. Men hur fungerar egentligen betalningslösningar online, och hur kan man som företag vara säker på att säkerheten inte äventyras? Rent...

Tips för företag som vill fakturera resekostnader effektivt

Att resa i jobbet är idag vardag för många anställda. Företag kan också ådra sig stora utgifter i samband med att man underhåller eller tar emot företagskunder. Pengar som spenderas på middagar, flygbiljetter och logi är exempel på rese- och kringkostnader som verksamheterna regelbundet måste hantera. Enligt Global Business Travel Association (GBTA) är det dessutom mycket som talar för att...

Anledningar till att företag kan behöva hjälp med fakturering

Lönsamhet är en central del av allt företagande, och hänger i sin tur nära samman med effektiv kontohantering och fakturering. Processer som direkt inverkar på intäkter och rörelsekapital. Därför är det också viktigt för verksamhetens ledning att arbeta för att optimera dessa områden. Studier har visat att förbättrade faktureringsrutiner inte bara gynnar företaget ur ett kapitalperspektiv utan...

Olika sätt att betala din faktura

Tack vare tekniska framsteg kan konsumenter idag välja att köpa och betala för produkter och tjänster online. Framstegen har även gjort det möjligt för företag att fakturera, ta emot betalningar och till och med skapa fakturor online. Men faktureringsprocessen kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om. En del verksamheter tar betalt innan varorna eller tjänsterna...

Vad är e-fakturering – fördelar och nackdelar

Svenska företag har använt sig av elektroniska fakturor sedan 80-talet. År 2008 beslutade regeringen att alla statliga myndigheter och institutioner skulle övergå till elektronisk fakturering. Vid den tidpunkten var redan 99 % av dessa kapabla till att skicka digitala fakturor medan 98 % kunde ta emot dem. Många organisationer, som NEA (Nätverket för elektroniska affärer), har länge arbetat för...

Basware på Twitter