Purchase-to-Pay

5 utmaningar en ekonomiavdelning brottas med – och hur man botar dessa

Effektivisering, automatisering och digitalisering – dessa tre ord ekar i våra öron varje dag och för ekonomiavdelningen är det extra viktigt att ha en process som är digitaliserad för att kunna automatisera, så att man kan effektivisera. Först då minskar de administrativa uppgifterna och man sänker sina kostnader och frigör tid.  En ekonomiavdelning är en stategisk rådgivare till företagets...

5 fördelar med ett bra analysverktyg

Med ett ökat fokus på marginaler och vinster i en konkurrensutsatt marknad, blir det alltmer viktigt för ekonomi och inköpsavdelningar att ha kontroll på sina utgifter, sina processer och att kunna göra prognostiseringar.  I och med att fler och fler bolag har fakturhanteringslösningar där alla fakturor processas, så finns all data kring företagets utgifter i dessa system. Med ett analysverktyg...

3 tips gällande artificiell intelligens och maskininlärning

Vi alla lever i en väldigt digitaliserad värld. Vår mobil sitter i princip klistrad i vår hand och du kan numera godkänna och attestera inköp och fakturor på bussen eller på semestern. Det är givetvis väldigt smidigt och vi sparar tid och kan arbeta mycket mer flexibelt än för några år sedan. Det nya som håller på att hända är att vi inte bara använder intelligenta program som underlättar vår...

Go Beyond Parity: How Holistic Purchase-to-Pay Takes Your Company to the Next Level

Saving money is not good enough anymore – it’s time to spend smarter. Cost savings can only take an organization so far. There comes a point when processes are streamlined through procurement solutions and accounts payable automation, every pocket of spend is optimized, contracts are as favorable as it gets, inventory carrying is maximized and efficiency is peaking – then the trajectory begins to...

Applying lean sigma principles to Purchase to Pay

Lean methodology focuses on maximizing value for customers and the organization by streamlining processes and eliminating waste.  The goal is to deliver results faster, more accurately and at a lower cost.   The methodology relies on the organizations employees to identify root causes of problems and to define workable solutions to them.  Additionally, lean methodology requires measurement of...

Varför en helhetslösning för inköp och fakturahantering ger stora fördelar

P2P (Purchase to Pay) innebär att man som företag har en helhetslösning som kan hantera hela kedjan från beställning och inköp till betalning. Många företag använder sig fortfarande av flera manuella steg i denna kedja. Att automatisera de affärskritiska processerna kan komma att ge just er organisation stora möjligheter till effektivisering, men viktigt att poängtera, för att lyckas krävs...

Basware på Twitter