Förbättrade rutiner och minskade kostnaderför servicecenter

Body: 

Att ha serviceecenter kan bevisligen ge resultat vad gäller kostnader, kvalitet, produktivitet och kundservicenivå. 

De ses dock ofta som kostnadsställen inom företag och fortsätter därför att vara kostnadskänsliga. Med Basware kan kostnaden för servicecenter minskas och effektiviteten höjas tack vare lösningar för inköp-till-betalning och e-fakturering som skapar värde för intressenterna, utan att orsaka störningar och krångel. Med oss som flexibel partner kan ert servicecenter uppnå full potential.

Standardiserade lösningar efter behov 

Våra flexibla program erbjuder en lagom nivå av både standardisering och flexibilitet, som håller kostnaderna nere och effektiviteten uppe när företaget växer. Med våra lösningar för inköp-till-betalning, e-fakturering och Basware Network kan ekonomiprocesserna standardiseras och med vår omfattande erfarenhet av leverantörsintegration och gränssnitt för affärssystem kan vi erbjuda en väl beprövad helhetslösning.

Mer effektivitet med mer automatisering

Med hjälp av Baswares program och tjänster kan du automatisera mera och minska de fasta kostnaderna. Vi hjälper dig att rationalisera inköp-till-betalningsprocesserna och minska krånglet. Med våra lösningar slipper personalen sitta och mata in data manuellt. Det blir färre fel och bättre effektivitet. Det går direkt att göra stora volymer av flerspråkiga transaktioner för flera avdelningar och enheter som har olika arbetsflöden.

Att arbeta med olika datakällor är ofta komplicerat, men med Basware är det relativt enkelt. Vår integreringslösning anyERP har använts med över 250 administrativa system världen över och flera av våra största kunder har flera olika system – vissa fler än 30 – som vi samordnar i en enda automatiserad lösning. 

Case Studies

Case Studies

Läs mer om hur de här företagen har haft nytta av Baswares lösningar i sina gemensamma staber:

- South Australian Government (Australia)

- Strukton Worksphere (Netherlands)

- ADT and Tyco Fire (UK)

- Loomis, Sayles & Co. (USA)

 

 

 

Utformad för användarna

För att kunna optimera processer krävs många delar. En viktig del är den 25-åriga branscherfarenhet som vi har byggt in i vår lösning. Gränssnittet är ergonomiskt, vilket innebär att de frekventa användarna har de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete, medan de mindre frekventa användarna finner det logiskt, lättanvänt och flexibelt.

Förutom att det är en användarvänlig lösning har huvudintressenterna även nytta av Basware Analytics, som ger användbar information om verksamheten. Den här realtidsinformationen från hela distributionskedjan kan användas för att införa data- och resursbaserade och effektivitetshöjande förändringar i servicecentrets prestanda.

Fördelarna för delade servicecenter

  • Mer tid för värdeskapande arbete. Delade servicecenter förenklas genom standardiserade processer, flexibel leverantörsintegrering och affärssystemgränssnitt som ersätter krångel med effektivitet. På så sätt minskas arbetsbördan för servicecentrets team så att de får tid över för värdeskapande arbete.
  • Leverantörer är med direkt. Basware erbjuder proaktiva leverantörsaktiveringstjänster. Leverantörerna kan snabbt börja skicka e-fakturor
  • Mer automatisering. För maximal effektivitet behövs så mycket processautomatisering som möjligt. Basware automatiserar inköp-till-betalningsprocesserna där det går och intressenter involveras bara om manuellt arbete krävs. 
  • Korrekt matchning.  Fakturauppgifter av hög kvalitet tas emot via Basware Network och i kombination med en avancerad fakturamatchningstjänst kan de flesta fakturor hanteras utan manuellt arbete
  • Enklare kontakt med leverantörer. Det finns en självbetjäningsportal för leverantörer i Basware Network, där leverantörerna kan se sina egna fakturor och beställningar, så ni slipper slösa tid på frågor och oklarheter.
  • Optimering genom analys.  Delade servicecenter kan kontinuerligt effektiviseras genom information från Basware Analytics. Det är enkelt att hitta transaktionsinformation och den presenteras på ett tilltalande sätt. Med sådan direktinformation kan kvaliteten förbättras kontinuerligt.
  • Starkare leverantörsrelationer. Genom Basware Network kan du få bättre kontakt med leverantörerna, vilket stärker er relation. Att transaktionerna effektiviseras medför också att du kan utnyttja kassarabatter i högre utsträckning. 

Huvuddelarna

100 % e-fakturering

Sluta helt med papper med en av våra lösningar för 100 % e-fakturering. Med vår leverantörsaktiveringstjänst får du snabbt in de flesta leverantörerna i Basware Network. För de leverantörer som fortsätter att skicka papper har vi en skanningstjänst där pappersfakturor fångas upp och skickas till dig som e-fakturor. Vi arkiverar, skickar tillbaka eller förstör pappersfakturorna. 

Läs mer om att ta emot e-fakturor

Leverantörsreskontraautomatisering 

Leverantörsreskontraautomatisering ger kontroll, överblick och lägre kostnader. Kontrollfunktionen är inbyggd i systemet vid både manuell och automatisk fakturahantering. Alla intressenter har överblick över sina betalningar, liksom personliga arkiv. Automatisering kan leda till 20–60 % lägre kostnader och ökat utnyttjande av kassarabatter. 

Läs mer om automatisering av leverantörsreskontra

Inköp

I Baswares inköpslösningar ingår realtidsstatistik som möjliggör mer välinformerade beslut i hela inköpsprocessen från leverantörssökning, avtals- okataloghantering, rekvisition och beställning till inköpsstyrning. 

Läs mer om inköp

Basware Analytics

Basware Analytics ger användbar statistik över hela inköp-till-betalningsprocessen. Huvudintressenterna kan se visuellt tilltalande översikter och diagram över hela företagets data, likviditet och nyckeltal för processeffektiviteten. Alla användare får en överblick över inköp-till-betalningsprocesserna och kan därför fatta mer lönsamma ekonomiska beslut. 

Läs mer om Basware Analytics

Mobilitet

Med Basware Mobile kan du bli av med flaskhalsarna i ekonomiprocesserna genom att personal kan utföra sina arbetsuppgifter via mobil eller datorplatta. Vi har interna appar för iOS och Android och en HTML5-klient för Windowsoperativsystem så att användare av delade servicecenter och tjänstekunder kan arbeta när och var de vill. 

Knowledge center title: 
Läs mer om Baswares lösningar för servicecenter och om våra kunder i Basware Knowledge Center