Baswares lösningarför stora företag och organisationer

Body: 

Med Baswares lösningar för storföretag förenklas komplicerade ekonomiprocesser, samarbeten underlättas och kostnaderna för att bedriva handel minskas. Interna inköps- och fakturaprocesser förenklas. Transaktioner och betalningar med affärspartner går snabbare genom Basware Network.

Föränderliga företagsstrukturer och instabila marknader har gjort att kassaflödesöverblick, likviditetsstyrning, liksom kostnadskontroll, har blivit ytterst viktigt för storföretag. Organisationer i hela världen försöker minska sina driftkostnader och kostnadsersättningar, hantera efterfrågan, förbättra leverantörs- och kundrelationer samt förbättra sina ekonomiska kalkyler, samtidigt som de vill öka flexibiliteten och effektiviteten i sin gränsöverskridande handel.

Stora företag ser sina leverantörer som källor till innovation och konkurrensfördelar. Företagen börjar mer och mer använda handelsnätverk för att hitta, interagera och samarbeta med leverantörer och andra affärspartner utan de komplikationer som internationell handel oftast innebär.

Därför samarbetar storföretag med Basware

Basware arbetar med automatisering av leverantörsreskontra-, e-inköps- och e-faktureringsprocesser i storföretag över hela världen. 

Vi kan erbjuda en unik kombination av 25 års erfarenhet inomautomatisering av ekonomiprocesser, ett omfattande globalt nätverk och toppmodern teknik. Våra lösningar för inköp- och kundorder-till-betalning, tillsammans med Basware Network, ger våra kunder möjlighet till verkligt ekonomiskt samarbete med flera företagsparter.

Med Baswares lösningar kan större organisationer:

  • Förenkla ekonomiprocesserna genom hela transaktionscykeln
  • Automatisera arbetet med leverantörs- och kundreskontra, inköp och kostnadsersättningar
  • Interagera och ha ett lönsamt samarbete med leverantörer och kunder
  • Få fullständig överblick och kontroll över alla utgifter
  • Öka processeffektiviteten och minska driftkostnaderna betydligt
  • Frigöra personal för resultatbringade arbete med bättre kassaflöde.

Enkelt att komma igång med Basware

Byt från kostsamma manuella till snabba, felsäkra och papperslösa processer. Behåll de system och data som du redan har men utnyttja dem mer, bättre och smartare.

Baswares programvarulösningar är i varje del utformade för att lösa de svårigheter som hindrar företag från att utnyttja den fulla potentialen i sina affärsrelationer. 
Läs mer om våra lösningar

eller kontakta oss för mer information.

Från Baswarebloggen

Så här går det till:

Optimerade ekonomiprocesser

Våra lösningar används för bättre arbetsrutiner för inköp- och kundorder-till-betalning. Resultatet? Resursbesparing och avkastning på en gång genom flexibla processer, kostnadsöverblick och bättre likviditetsstyrning. Basware förenklar interna ekonomiprocesser genom teknik för interaktion, mobilbruk, analys och arbetsflöden. Det medför hållbara effektivitetshöjningar och kostnadsbesparingar.

Molnlösningar i storföretagsklass

Kunderna kan börja sin effektivisering med bara en ekonomiprocess eller helt automatisera hela inköps- och försäljningscykeln från dag ett. Baswares flexibla storföretagslösningar kan enkelt integreras i avancerade ekonomistrukturer med flera olika enheter. Med dem kan köpare och säljare samarbeta och genomföra alla inköps- och fakturatransaktioner på ett och samma ställe.

Öppen handel och samarbete

Vi anser att företag fritt ska kunna handla säkert och effektivt utan gränser. Därför har vi skapat Basware Network.

Genom Basware Network sammankopplas företag med leverantörer och kunder, och de kan interagera och genomföra sina transaktioner öppet, säkert och helt elektroniskt i precis den utsträckning som var och en behöver. Våra kunder interagerar och utför transaktioner via Basware Network för att direkt få lägre kostnader, bättre processer och kunskap om ekonomin som kan användas för att skapa effektivare betalningsstrategier.

Knowledge center title: 
Läs mer om Baswares lösningar för storföretag i Basware Knowledge Center