Baswares lösningarför tillverkande företag

Fakturahantering matchning inköp e-faktura
Body: 

Med många fakturor och ofta ett behov av att automatiskt matcha fakturor och order finns stora möjligheter till att effektivisera fakturahanteringen. Basware kan erbjuda en flexibel lösning och ger er stöd hela vägen till högre effektivitet och smidigare process.


Basware har hjälpt många tillverkande företag till en effektivare inköp- och fakturahantering med vår helhetslösning för inköp-till-betalning. Ta del av hur vi kan hjälpa er på vägen till ökad kontroll och en snabbare hantering.
 

Våra lösningar för ditt specifika behov

  • Automatisk matchning mellan inköpsorder och faktura.
  • E-faktura för att få in korrekt artikelradsinformation och automatisera matchningen.
  • Fakturahantering som hanterar avancerade attestregler, många dimensioner och flera fakturaflöden.
  • Uppföljning av processflödet, statistik och nyckeltal med Basware Analytics.
  • Användarvänligt och mobilt för användare på språng.
  • Inköpsystem som kompletterar för era indirekta inköp med marknadens mest användarvänliga lösning.
  • Integration med affärssystem och inköpssystem.

Vill du veta mer? Kontakta oss här

Om automatisk matchning

Baswares lösning för fakturahantering kan ha flera fakturaflöden. T.ex. kombinerad huvudmatchning och radmatchning tex radmatchning bara e-fakturor för optimal matchning utifrån fakturakvalité.

Med e-faktura kommer automatiskt artikelradsinformationen med om den finns. Den stora fördelen med e-faktura är att informationen blir korrekt inläst i fakturahanteringssystemet. Med korrekta artikelrader kan matchning  mellan inköpsorder och faktura ske på artikelradsnivå om ni behöver det.

Baswares lösning innehåller flertalet avancerade funktioner som underlättar matchningen. Exempelvis valideringar och olika toleransdifferenser för att underlätta ett automatiskt flöde.

Tillverkande företag articles from the Basware knowledge center