Video: Basware Analytics för inköp-till-betalning

Share on:

I den här korta videon visar vi hur rapporteringsverktyget Basware Analytics levererar en användbar inblick för inköp-till-betalningsprocessen, så att alla i din organisation kan känna sig mer självsäkra och flexibla i sina finansiella beslut.

Den här videon visar hur Basware Analytics hjälper medarbetare i hela organisationen:

  • Finansiella ledare får överblick om hela organisationens likviditetsprognoser, finansiella nyckeltal och KPI:er
  • Finansiella Shared Servicecenter får inblick i processerna för inköp-till-betalning (P2P) och sina olika tjänstenivåer
  • Leverantörsreskontra får användbara insikter om betalningar i förhållande till förfallodatum, interna processer och flaskhalsar
  • Inköp får inblick i organisationens möjligheter till rationalisering av utgifter och leverantörer
  • Företagsledare kan fatta bättre, mer välinformerade och faktabaserade finansiella beslut
  •