Universitetet i Oslo övergår till Baswares inköp-till-betalningslösning

Share on:

Med hjälp av Basware som leverantör för  både fakturahantering och inköp, får universitetet i Oslo en enda kontaktpunkt för hela arbetsflödet i processen från inköp till betalning.

Den senaste implementationen av SaaS-upphandlingen har gått mycket bra, sett ur ett ledande inköpsperspektiv, säger Robert Onarheim från universitetet i Oslo.