Basware Discount: Bättre optimering av ditt arbetande kapital

Share on:

Investera i relationen med dina leverantörer med hjälp av tidiga betalningar

  • Visste du att 80 % av leverantörerna är villiga att ge en rabatt för att få betalt tidigare? *
  • Visste du att genom Basware Discount kan dina likvida medel förbättras med upp till 36 %?

Basware Discount finns tillgängligt i Basware Network. För mer information se videon eller kontakta oss direkt, vi hjälper dig gärna!

Vad innebär Dynamic Discounting?

Basware Discount ger dig  möjligheten att få rabatt på ALLA dina fakturor. Basware Discount fungerar på en rörlig skala som gör att du kan ta emot antingen en stor rabatt genom att snabbt godkänna en faktura, eller en mindre rabatt för de fakturor som tar längre tid att hantera. Större rabatter ger på slutraden ett bättre resultat som resulterar i högre vinstmarginaler och tillväxt.

Dynamic Discounting ger både dig och dina leverantörer fördelar: 

  • Få ut mer av ditt arbetande kapital
  • Reducerade leverantörsförfrågningar
  • Leverantörerna får mer förutsägbarhet i sina kassaflöden
  • Förbättrad likviditet som stärker relationen hos dina leverantörer
     

* Källa: Creating Payment Energy Research Report (www.basware.com/knowledge-center/e-payment)