Steg 4: Välj rätt nätverk för att skicka och ta emot e-fakturor

Share on:

Varför spelar nätverket för e-faktura så stor roll och vilka är de viktigaste punkterna att tänka på när du ska välja rätt nätverk?

Alla nätverk för e-faktura ser olika ut. Att välja rätt nätverk är ett av de viktigaste besluten du måste ta när du sätter igång ditt e-faktureringsprogram. 

I Välj rätt e-faktureringsnätverk, Steg 4 i vår e-bok: ”6 steg till optimal e-fakturering” förklarar vi vad ett e-faktureringsnätverk är och hur de olika nätverken skiljer sig åt. 

Vi ger dig värdefulla råd om vad du ska tänka på när du väljer ett nätverk – bland annat att du ska ta hänsyn både till ditt företag och dina partners behov och förmågor.

Slutligen presenterar vi en lista med 9 frågor du bör ställa dig när du utvärderar ett nätverks egenskaper.

Ladda ner steg 4 om du vill veta mer.

 

Vänligen registrera för att få tillgång till Basware Knowledge Center Register to download
Ladda ned