Steg 5: Hjälp dina leverantörer att skicka e-faktura

Share on:

Se till att dina leverantörer får upp ögonen för e-fakturering genom att erbjuda dem flera alternativ och genom ett program för leverantörsaktivering

I slutändan är din ROI i ett e-faktureringsprojekt beroende av att du får med dig dina befintliga leverantörer att faktiskt skicka e-fakturor till dig. 

I Hjälp dina leverantörer att skicka e-faktura, steg  5 i vår e-bok ”6 steg till optimal e-fakturering” tar vi upp hur viktigt det är att få med sig sina  leverantörer att börja 
skicka e-faktura och vi erbjuder tips på hur du säkerställer ett framgångsrikt uppstartsprogram.

Vi tar upp:

  • Hur viktigt det är att erbjuda leverantörer flera olika alternativ
  • Framgångsrika uppstartsstrategier
  • Den roll dina leverantören behöver ta i e-faktureringsprojektet
Vänligen registrera för att få tillgång till Basware Knowledge Center Register to download
Ladda ned