E-fakturering: En ny era

Share on:

E-fakturering ger hela tiden nya fördelar

 

E-fakturering är den lösning som mer än någon annan ger självklara fördelar, som bättre kassaflöde och större effektivitet, vilket leder till större tillväxt. Det står klart att de flesta ser e-fakturering som framtidens melodi eftersom affärsnyttan är oemotsäglig. 

 
Den här omfattande rapporten på 90 sidor har tagits fram av den oberoende e-faktureringskonsulten Bruno Koch. I den hittar du all information du behöver för att lyckas med ditt e-faktureringsprojekt: fakta, kvalitativa undersökningar och utvärderingar samt utförlig information om produkterna från de största e-faktureringsföretagen.
 
Här är några av frågorna som behandlas:
  • Marknaden: Här finns uppskattningar av marknadsvärdet, argument för att sluta med papper, marknadsmodeller och information om den globala situationen och olika initiativ på området.
  • En ny era: Här diskuteras sådant som marknadstrender, initiativ från offentlig sektor, big data och nästa steg efter e-fakturering.
  • E-fakturering som katalysator för automatisering av leverantörsreskontran
  • Affärsnyttan med e-fakturering 
  • Övervinna motståndet mot e-fakturering 
  • E-faktureringsmöjligheter i en komplicerad marknadssituation: möjligheter till lägre kostnader, bättre kostnadselasticitet och större rörelsekapital.
  • Fallstudier om e-fakturering
“Electronic and automated invoice processes can result in savings of 60-80% compared to traditional paper-based processing. Project payback periods are typically 0.5-1.5 years…The growth rates for electronic exchange and archiving of bills/invoices are impressive, but the potential is still tremendous.”
Vänligen registrera för att få tillgång till Basware Knowledge Center Register to download
Ladda ned