Automatiserade fakturaprocesser med Basware InvoiceReady: fallstudie F-Secure

Share on:

Säker och effektiv automatiserad fakturaprocess ger F-Secure stora fördelar

Det globala datasäkerhetsföretaget F-Secure hanterar fakturor och reseräkningar med Basware InvoiceReady™. Nya kraftfulla processer ger en överblick över fakturor och deras innehåll i realtid- var och när som hest. De slipper också högar av pappersfakturor på skrivborden och aktiverade fakturor i hyllorma. Det är automatisering när den är som bäst.

“Det är viktigt att kritiskt utvärdera befintliga prosesser. Implementering av ett system för fakruraprocesser är ett strålande tillfälle att skapa något nytt istället för att bara  överföra tidigare processer till ett elektroniskt format. Ett lyckat projekt kräver god planering. Vi har fått ett bra supportstöd i imlementationens olika faser. 

- Monika Lukinmaa, redovisningsansvarig,  F-Secure