Skicka e-fakturor – några case studies

Share on:
Fördelarna med att skicka e-fakturor är självklara. Här är några exempel:
  • lägre kostnader
  • kortare betalningstider
  • mindre tid som går åt till att jaga betalningar
  • bättre kassaflödesprognoser
  • bra för miljön
Nedanstående kunder till Basware har börjat skicka e-fakturor via Basware Network. Läs gärna fallstudierna så får du veta mer om vad just de tycker.
 
TOSHIBA Tech: minskade kostnaderna med 75 % efter att ha gått över till e-fakturering på en kunds begäran. Läs fallstudie »
Staples Advantage: fick kortare betalningstider och bättre likviditet, vilket ledde till konkurrensfördelar. Läs fallstudie »
Overtoom: Skickar 400 000 e-fakturor årligen, alla i kundspecifika format. Läs fallstudie »