Öka värdet i ert kassaflöde med framtidens betalningsnätverk

Share on:

Framtidens betalningsnätverk

Den 19 februari 2015 höll EBG och Basware ett informativt webinar som gick igenom globala studieresultat från den omfattande likviditets- och kassaflödesstudie Basware gjorde 2014 med 1 015 respondenter.

Lyssna på detta inspelade webinar som med grund i gjord studie, belyser hur företag hanterar likviditets- och kassaflödesstrategier sett ur såväl ett kund- som leverantörsperspektiv. Buster Olsborn, Basware går igenom resultaten i Sverige och analyserar innebörden.

I studien framkom bland annat följande;

  • Nära hälften av företagen som svarat anser att de har mer pengar i kassan i år (48%) än förra året
  • Av det totala antalet respondenter hade 69% som mål att skapa värde ur existerande kapital på bank via investeringar eller på andra sätt
  • Fastän 88% menade att leverantörer ska betalas enligt avtal har 57% aktivt betalat leverantörer sent under de senaste 12 månaderna
  • 67% menar att betalningsvillkor används som en strategisk hävstång i kassaflödeoptimering

Lyssna på webinaret och ta del av:

  • Hur stämmer dessa siffror överens med er verksamhet och vad får detta för konsekvenser?
  • Hur arbetar företag i Sverige med kassaflöde sett ur både ett kund- och leverantörsperspektiv?
  • Vilka strategier har respondenterna för å ena sidan Days Payable Outstanding och å andra sidan Days Sales Outstanding?
  • På vilka sätt kan kassaflöde bidra till värdeökning bortom traditionella strategier?
  • Hur utvecklas betalningsnätverk utanför banksfären?

Lyssna på webinaret idag och ta del av hur du kan öka värdet i ert kassaflöde med framtidens betalningsnätverk!