Infobild: Kartlägg företagets tillväxt

Share on:

Vägen till tillväxt är formad av både fallgropar och möjligheter. Fler personer, fler leverantörer, fler fakturor osv. Vi har jämfört 1 368 små och medelstora företag och har upptäckt sex kritiska utmaningar som alla företag måste ta sig igenom för att företaget ska växa.

Alla finansansvariga går igenom samma utveckling. Här är kartan.