En guide för nätverksbaserad inköp-till-betalning (P2P)

Share on:

Den här inköp-till-betalningsguiden hjälper dig att identifiera hur du ligger till och vilka åtgärder du bör vidta för att nå finansiell flexibilitet i världsklass.

Med erfarenhet av att arbeta med företag över hela världen, har vi identifierat fyra stadier som företag utveckas i och går igenom när de antar en mer automatiserad och nätverksbaserad inköp-till-betalningsprocess:

  1. Effektivitet: När en pålitlig  fakturahanteringsprocess installeras, ges mer kontroll och insyn. Oftast ligger fokus på att bli av med papper via automatisk fakturahantering och e-fakturering.
  2. Styrning: Sammankopling av controlling, leverantörsreskontra, finasavdelningen och inköp till en och samma P2P-process, ökar kontollen över alla utgifter.
  3. Nätverkande: Fokus har skiftat från operativ effektivitet till strategisk påverkan. Företag skapar strategiska relationer med sina leverantörer, vilket skapar ett betydande värde för båda parter.
  4. Flexibilitet: Företag når nivåer i värdldsklass genom hela P2P-processen. Varje steg i processen har integrerats och optimerats, vilket leder till enastående resultat. Med hjälp av nätverk med sina leverantörer och kunder utnyttjas betalningsprogram för att optimera rörelsekapitalet i den finansiella leveranskedjan.

Ladda ner inköp-till-betalningsguiden för att lära dig mer.

”Den framgångsrika P2P-strategin som påverkar kassaflödet kräver en hög nivå av sammanhållning och kontroll genom hela P2P-processen och stöttast bäst av tekniska lösningar.”
- Andrew Bartolini, Chief Research Officer, Ardent Partners.

Vänligen registrera för att få tillgång till Basware Knowledge Center Register to download
Ladda ned