Kundcase - Aggreko

Share on:

Fallstudie: En sammanslagning av globala processer förbättrade produktiviteten, rapporteringen och jobbnöjdheten på avdelningen för leverantörsreskontra på Aggreko

Med automatisering av leverantörsreskontra får Aggreko, ett ledande företag inom lösningar för tillfällig energi och temperaturkontroll, större kontroll över fakturahanteringen. De förenar företagets ekonomiska processer i Europa och undviker riskerna med dubbel eller utebliven betalning av leverantörsfakturor. Med tydlig spårbarhet för att säkra revision och synlig fakturastatus blev rapporteringen vid månadsskiftet snabbare och ekonomiska nyckeltal blev möjliga. Jobbnöjdheten på avdelningen för leverantörsreskontra ökade samtidigt som man sparade in på verksamhetskostnader.

”Med lösningen från Basware har vi lyckats koppla processen till alla leverantörer och garantera konsekvens genom alla affärsenheter.” 
George D Walker, chef för affärs- och finanssystem på Aggreko