Kundcase: Lösningen från Basware snabbar upp fakturahanteringen för National Offender Management Service (NOMS)

Share on:

Tack vare automatiseringen av arbetsflödet för fakturahantering har National Offender Management Service (NOMS) sänkt kostnaden för hantering och lyckats korta ner tidsfristen för hantering av fakturor. Både teamet för leverantörsreskontra och 5 700 användare i Storbritannien använder den automatiserade fakturalösningen från Basware för att snabbt betala ut cirka 750 000 fakturor per år.

”Förutom att minska redovisningsteamets administrativa börda minskar en snabbare hanteringstid även kostnaderna i distributionskedjan tack vare att betalningarna görs i tid och i förtid”

Jacqui Ingleson, chef för leverantörsreskontra på NOMS

Hämta fallstudien för att läsa mer.