White paper: Varför är inte myndigheter pappersfria?

Share on:

Många länder delar samma problem, problem som kan lösas med hjälp av e-fakturering; kostnadsbesparingar, ökad effektivitet, förbättrad kontroll och regelefterlevnad är några exempel. Trots detta är antalet länder som använder e-fakturering förvånande lågt, vilket ställer frågan: varför är inte myndigheter pappersfria? Det är en outnyttjad möjlighet för många myndigheter runt om i världen! Detta whitepaper utforskar aktuella situationer samt fördelarna med e-fakturering för myndigheter globalt, samt förslag på vad som bör göras härnäst

Vänligen registrera för att få tillgång till Basware Knowledge Center Register to download
Ladda ned