Video: Basware Commerce Network

Share on:

Med Basware Commerce Network får alla deltagare ett öppet, helt elektroniskt dokumentutbyte som följer standarden. Det täcker all samverkan, alla transaktioner och relationer inom processerna inköp-till-betalning och kundorder-till-betalning för både köpare och säljare.