The Zen of B2B – En enklare lösning för transaktioner mellan företag och organisationer

Share on:

Handel mellan företag kan ibland vara komplicerat. Istället för att utvecklas och bli enklare och mer effektiva blir det faktiskt mer invecklat med tiden. I handelstransaktioner är ofta flera parter med flera system inblandade (ofta i flera olika länder). Sedan har vi alla papper.
Med vår hjälp har företag i olika storlekar runt om i världen antagit elektroniska transaktioner med förenklade system och processer. I den här e-boken identifieras sju grundläggande områden som måste åtgärdas innan man ser förenklingen mellan företag.

 

 

Vänligen registrera för att få tillgång till Basware Knowledge Center Register to download
Ladda ned