Webinar: Lloydspharmacy minskar kostnader och ökar kontrollen med automatisk fakturahantering och e-fakturering

Share on:

Lloydspharmacy tillämpade ursprungligen ett pappersbaserat system. Det orsakade oundvikligen problem med borttappade fakturor och dubbletter. Utmaningen bestod även av missade rabattmöjligheter och avgifter på grund av sena betalningar, samtidigt som den periodiserade bokföringen i slutet av varje månad var en lång och arbetsintensiv process. På grund av bristande lagerutrymme på företagets huvudkontor var man dessutom tvungen att fjärrdokumentera, vilket gjorde hämtningen av fakturor långsam och otymplig.


I det här inspelade webinaret visar vi hur fakturaautomatisering och fokus på e-fakturering med leverantörer har lett till att företaget har uppnått följande fördelar:

  • Minskad central resurs
  • Snabbare betalning
  • Bättre insyn
  • Förbättrad dataanalys
  • Bättre kostnadskontroll