ABB:s historia: Automatisering av inköp-till-betalning – Mål och utmaningar i ett globalt företag.

Share on:

Tillämpning av framgångsrikt projekt för förändringsarbete ökar avkastningen på investeringar och reducerar projektrisker

Effektiv ändringshantering är centralt för att lyckas med projekt som förändrar människors arbetssätt – oavsett om det gäller processer, teknik, system eller strukturer. Många projekt drabbas ändå när man inte hanterar organisatoriska problem på rätt sätt. Vilka praktiska steg kan du ta inom projektleveransen för att säkerställa framgång och uppnå dina mål? Nigel Chapman som arbetar med att underlätta ändringshantering på ABB berättar om sin erfarenhet och ger praktiska råd i form av steg som minskar projektrisken och ger snabbare avkastning på investeringar. ABB lyckades automatisera fakturahanteringen för att öka prestationsförmågan och minska kostnader. Nigel diskuterar projektet och ger inblick i det globala program som antogs.

 

I den här sessionen går vi igenom hur ABB

  • Lyckades få de bästa resultaten av programmet för automatisering av inköp-till-betalning
  • Hanterar regionala ändringar i enlighet med det globala företaget
  • Fick intressenter och utvecklade engagemang hos användare
  • Uppnådde processcentralisering och systemintegrering
  • Utvecklade tekniker för att tackla brister
  • Fastställde projektframgång.

Slutligen ska vi lyssna till ABB:s fem viktigaste lärdomar och framgångsfaktorer från implementeringen i Storbritannien.