Fakturahantering

Sub title: 
Minska kostnaderna med automatiserad fakturahantering

Banner title: 
Hur hanterar du kassaflöde, fakturahantering, utgifter och rörelsekapital?

Banner text: 
Leverantörsreskontra sitter på en nyckelposition för att ge ut korrekta och aktuella prognoser för företagets likviditetsbehov. Dock kräver effektiv likviditetshantering både processtyrning och synlighet i realtid. Shared Service Centers förväntas leverera konkurrenskraftiga servicenivåer, uppdaterade rapporter och fakturainformation av hög kvalitet. Baswares lösning för Inköp-till-betalning möjliggör en centraliserad, pappersfri och högt automatiserad fakturahantering för företag i alla storlekar.

Benefit Title: 
Automatiserade processer kräver smarta lösningar

Benefit Text: 

Baswares Inköp-till-Betalning lösningar för att automatisera fakturor inkluderar moln, samarbete och mobilitet i en lättillgänglig och effektiv lösning som stöder dina huvudintressenters fakturahantering.

 • Öka kvaliteten på leverantörsreskontra samtidigt som kostnaderna optimeras: Med effektiva, automatiserade processer kan du minska transaktionskostnaderna, eliminera rutinarbetet och ta del av rabatter för tidiga betalningar 

 • Förbättra dina ekonomiska beslut genom direkt insyn i realtid. Boosta operativa och strategiska intryckpå dina viktiga intressenter genom tillgång till KPI:er, fakturahanteringsprocesser och utgifter i realtid. 

 • Enkel integrering mellan system, funktioner och handelsparter. Centralisering till delade servicecenter konsoliderar och standardiserar processen med befintliga ERP-landskap.
   
 • Övergå tillhelt papperslös fakturering.Basware kan förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna genom att eliminera papper från processen och hjälpa dig att migrera leverantörerna till e-fakturering. Självbetjäning bidrar till minskad tid till att besvara frågor från leverantörer och uppmuntrar till bättre leverantörsrelationer.

 • Dra nytta av rabatter för tidigare betalningar och bättre likviditetshantering. Det är bara några av fördelarna med en smidig process för fakturagodkännande och bättre insyn i framtida likviditetsbehov.

 • Mobil access för att driva kostnadsbesparingar och påskynda fakturahanteringsprocessen. Snabbt och enkelt granska och godkänna kostnader från mobil eller surfplatta. Mobil access till Basware Analytics stöder bättre och snabbare beslut.
 • More resources

  Läs vårt whitepaper och se vad som krävs för att bli främst och se hur AP-Change Maker förvandlar sin verksamhet genom att leda förändringen

  Läs om vad som händer i AP-världen idag i forskningsrapporten.

Papperslösa fakturor från första dagen

En kombination av e-faktureringslösningar och tjänster för skanning och datafångst garanterar att vi kan införa den papperslösa processen direkt.

 

Läs mer

En kombination av e-faktureringslösningar och tjänster för skanning och datafångst garanterar att vi kan införa den papperslösa processen direkt.

 

Vi samarbetar med dig och dina leverantörer så att e-faktureringslösningen kan införas direkt.Vi har flera olika e-faktureringsalternativ för olika stora leverantörer, däribland helt integrerade sändningslösningar för stora leverantörer, virtuella skrivare för mindre leverantörer och en leverantörsportal för de minsta leverantörerna.Vi erbjuder även vid behov en global tjänst för skanning och datafångst för en effektiv övergång.

Läs mer om att  ta emot e-fakturor.

See less

Smart fakturahantering

Lösningen baseras på praxis och har automatiska arbetsflöden, säkerställer faktureringskonteringar och engagerar användarna att hantera uppgifterna

 

Läs mer

Lösningen baseras på praxis och har automatiska arbetsflöden, säkerställer faktureringskonteringar och engagerar användarna att hantera uppgifterna

 

Automatisering av leverantörsreskontra handlar inte bara om e-faktureringens arbetsflöde.Basware-systemet kan även fatta beslut åt dig baserat på företagsreglerna, policyn för godkännanden och informationen på fakturan.Hur bearbetas fakturan på bästa sätt?Är den order- eller kontraktbaserad?Finns det ett standardarbetsflöde för leverantören som ska användas för granskning och godkännande?Det här är bara några exempel på hur systemet kan stöda fakturabearbetningen.

 

Läs vår e-bok: Prestandavinster för leverantörsreskontra

 

See less

Fakturamatchning för automatiska fakturor

Matcha fakturorna mot beställningarna eller betalningsplanerna och automatisera bearbetningen för stora besparingar och kortare faktureringstid.

Läs mer

Matcha fakturorna mot beställningarna eller betalningsplanerna och automatisera bearbetningen för stora besparingar och kortare faktureringstid.

Basware automatiserar bearbetningen så mycket som möjligt genom att matcha fakturan mot beställningen, faktureringsplanen, avtalet eller mottagningskvittona på rubriks- eller linjenivå, eller både och.Matchningen effektiviserar och sänker kostnaderna genom att automatiskt skapa kontering och initiera arbetsflödet, vilket minskar arbetsbördan för avdelningen för leverantörsreskontra.Det gör att viktiga nyckelpersoner kan fokusera på viktigare saker.

Läs vår e-bok:Matcha fakturor och minska AP-kostnaderna med 50 % på bästa sätt

See less

Social, mobil, samverkande

Förbättra leverantörsarbetet och effektivisera det operativa arbetet på leverantörsreskontra. Påskynda godkännandet av fakturor, ta del av rabatter och öka nöjdheten hos de anställda. 

Läs mer

Förbättra leverantörsarbetet och effektivisera det operativa arbetet på leverantörsreskontra. Påskynda godkännandet av fakturor, ta del av rabatter och öka nöjdheten hos de anställda. 

Baswares program för leverantörsreskontra håller användaren uppdaterad genom automatiska meddelanden vid nya uppgifter, kvitton för varor som saknas och auto-eskalering – allt för snabbare bearbetning. Användarna kan prata med varandra via en chatt om särskilda fakturor för att minska onödiga arbetsflöden och alla samarbetspartner läggs till i fakturahistoriken för framtida referens. 

Avdelningschefer och projektledare kan vända passiv tid till produktiv tid genom att granska och godkänna fakturor från sin smartphone eller surfplatta. Med mobil access till Basware Analytics kan ekonomi- och inköpschefer hålla sig uppdaterade på KPI:er gällande leverantörsreskontra, inköp och ekonomiprocesser. Mobilitet ger möjlighet till snabbare ekonomiska beslut samtidigt som nya möjligheter drivs för att öka rörelsekapitalet.

Hämta vår mobilapp från Google Play

eller Apple App Store

 

See less

Enkel integrerad inköp-till-betalningslösning i molnet

Basware erbjuder inköp-till-betalningslösningar i molnet som enkelt kan integreras med befintliga ERP- och MPS-system

Läs mer

Basware erbjuder inköp-till-betalningslösningar i molnet som enkelt kan integreras med befintliga ERP- och MPS-system

Basware har erfarenhet av integrationer med över 250 olika ERP-system. Detta innebär att en integration med erat system kommer bli enkel och okomplicerad.

Molntjänster gör det möjligt för företag att undvika tid- kostnad- och resurshinder som oftast blir resultatet av on-premiselösningar. Och eftersom ditt företags behov förändras, kan dina lösningar anpassas för att möta dessa behov.

Läs mer om våra molnlösningar och enkla integrering

 

See less

Paketeringar

Packages Title: 
Automatisera fakturor

Description: 

Paketen för automatiserad fakturahantering är designade för att möta behoven hos olika stora organisationer med olika nivåer av automatisering.  De olika paketen innehåller de bästa metoderna från över 25 års arbete med tusentals företag.

Fakturahantering Bas

Perfekt för expanderande företag

Kom snabbt igång med InvoiceReady™ - en automatiserad fakturahantering för mindre och expanderande företag med en prismodell per transaktion

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Ta emot e-fakturor via världens största, öppna nätverk
 • Bli helt pappersfri med en skannings- och datafångsttjänst eller skanna själv
 • Få insyn och kontroll över fakturor med automatisk kodning
 • Automatisera återkommande fakturor med automatisk matchning mot avtal
 • Automatisera med automatisk matchning mot en order
 • Granska och godkänn alla företagsdokument via mobil eller surfplatta
 • Anslut till ditt affärssystem via ett standardgränssnitt
 • Enkel och snabb installation med molnlösning där Basware driftar lösningen
 • Använd ett arbetsflöde för alla inköp-till-betalningsprocesser
 • Öka inköpskontrollen med rekvisitionsprocess och arkivering
 • Hantera reseräkningar och kvitton elektroniskt

Fakturahantering PRO

Synlighet och kontroll

Funktionsrik och konfigurerbar lösning för automatisering av fakturor. Kan enkelt byggas ut till en komplett inköp-till-betalningslösning

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Få full insyn och överblick på fakturaflödet
 • Automatiserad attest utifrån attestregler
 • Kombinera flera fakturaflöden
 • Möjliggör avancerad kontering och många dimensioner
 • Matcha fakturor automatiskt och manuellt mot inköpsordrar och betalningsplaner
 • Granska och attestera fakturor via din telefon eller surfplatta
 • Få tillgång till avancerade rapporter och nyckeltal i Basware Analytics
 • Ta emot e-fakturor via världens största, öppna nätverk
 • Bli helt pappersfri redan första dagen för leverantörsreskontra med en skannings- och datafångsttjänst som ligger helt på entreprenad
 • Välj att skanna fakturor själv eller använd Baswares tjänst för datafångst och validering
 • Välj mellan installerad lösning eller molnlösning

Inköp-till-betalning Pro

Nätverksbaserad lösning för inköp-till-betalning

En globalt skalbar, komplett lösning för hela inköp-till-betalningsprocessen. Gör det möjligt att omarbeta dina processer för inköp och leverantörsreskontra.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Samarbeta och gör affärer med leverantörer i världens största B2B-nätverk
 • Skicka kataloger, inköpsordrar och fakturor elektroniskt
 • Bli helt pappersfri redan första dagen för leverantörsreskontra med en skannings- och datafångsttjänst som ligger helt på entreprenad
 • Välj att skanna fakturor med CloudScan och använd Baswares valideringstjänst
 • Förbättra utgiftshanteringen via en konsumentlikande inköpsupplevelse
 • Synlighet och hanteringsbar insyn i inköp-till-betalningsprocessen, utgifter och leverantörer
 • Bästa praxis för inköpsrekvisitioner och fakturacirkulation med automatisk attestering
 • Matcha fakturor automatiskt och manuellt till inköpsordrar och betalningsplaner
 • Granska och attestera inköpsrekvisitioner och fakturor via din telefon eller surfplatta
 • Utför korrekta prognoser för effektiv hantering av rörelsekapital
 • Anpassa inköp-till-betalningsprocessen till dina verksamhetsbehov med omfattande konfigurationsmöjligheter

Fri rådgivning

Lämna dina kontaktuppgifter så sätter vi upp ett samtal där vi diskuterar dina behov, helt utan krav

Kontakta oss

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Läs mer om automatiserad fakturahantering i Basware Knowledge Center