Basware SaaS: den snabbaste, mest kostnadseffektiva vägen till bättre inköp-till-betalning

Body: 

Den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen till P2P i världsklass

Baswares molnbaserade lösning för inköp-till-betalning automatiserar dina viktigaste ekonomiprocesser. Software-as-a-Service (SaaS) ger en snabb avkastning på investeringen och gör det möjligt för dig att få kontroll över de klassiska tids-, kostnads- och resurshindren som lokalt installerade tekniklösningar kan innebära.

SaaS inköp-till-betalning är en smidig och kostnadseffektiv lösning som ger dig fokus

Basware SaaS är det snabbaste sättet att dra nytta av fördelarna med Baswares inköp-till-betalning. Eftersom du inte behöver installera eller hantera programvara på plats kan du direkt och smidigt fördela IT-resurserna efter behov. Vår SaaS-lösning för inköp-till-betalning frigör dina IT-resurser, som kan användas för att fokusera på innovativa åtgärder till stöd för företagets strategier. Baswares molnbaserade lösningar integreras sömlöst med över 250 olika affärssystem och andra företagslösningar, vilket maximerar kostnadseffektiviteten i din IT-verksamhet.

Smidighet och flexibilitet främjar tillväxten

Växer ditt företag av egen kraft eller finns det planer för nyförvärv? Baswares inköp-till-betalning via SaaS möjliggör en snabb och enkel expansion av funktionerna över flera geografiska områden. Alla som behöver åtkomst kan, oavsett var i världen de befinner sig, få direkt åtkomst till företagsdokument och funktionerna hos inköp-till-betalning. 

Baswares inköp-till-betalning omfattar allt från enkla lösningar för fakturahantering till omfattande lösningar för inköp-till-betalning eller källa-till-betalning, inklusive elektroniska order och fakturor. Det gör det möjligt för dig att öka resurserna allt eftersom behovet uppstår. Betala endast för det som du använder och få så mycket resurser som du behöver vid behov.

 

Garanterad säkerhet

Du kan vara säker på att dina ekonomiska data är skyddade via den integrerade fysiska och logiska säkerheten hos våra moderna datacenter och vår dygnet runt-support. Baswares SaaS-tjänst är fullständigt certifierad av oberoende säkerhetsgranskningar. Data segmenteras på våra säkra servrar, vilket säkerställer att ingen kan se eller få åtkomst till din information. Säkerhetskontroller verifierar vilka inom din organisation som har åtkomst till informationen. Våra helt redundanta servergrupper har en ultrahög tillgänglighet och hot-standby för återställande efter datorhaveri.

Inbyggt stöd för din mobila arbetsstyrka

Mobila medarbetare kräver snabbare och mer pålitlig åtkomst till program när de är på språng. Organisationer måste hela tiden se till att program finns tillgängliga för medarbetare oavsett var och när de behöver dem. Basware SaaS-program finns tillgängliga på alla enheter, hela tiden och överallt. Det eliminerar flaskhalsar genom att möjliggöra åtgärder för granskning och attest på språng. Våra SaaS-program anpassas automatiskt till flera format för surfplattor och smarttelefoner, samt har stöd för språken engelska, franska, tyska, italienska, spanska, holländska, norska, danska, finska och svenska.

Sömlös integrering av affärssystem

Dagens globala företag får ofta hantera flera affärssystem efter förvärv och sammanslagningar. Många utövar verksamheten inom flera olika affärssystem. Flaskhalsen gällande automatisering av företagsprocesser ligger i integreringen med den omgivande IT-miljön.

Enkel och sömlös systemintegrering har alltid varit en av de huvudsakliga fördelarna med Baswares affärsstrategi. Baswares produkter kan integreras med över 250 olika affärssystem, inklusive SAP, Oracle och Microsoft Dynamics. Sömlös kommunikation med organisationens övriga företagslösningar möjliggör SSO (Single SignOn), vilket gör att det inte finns något behov av en enskild inloggning till Baswares system för inköp-till-betalning. Andra, nya system kan enkelt läggas till eller ersättas, vilket ger flexibilitet och bättre kapitaltäckning för befintliga investeringar.

 

Öka effektiviteten utan att ge avkall på dina valmöjligheter

  • Minimala störningar – SaaS-program med plug-and-play kräver ingen tid för installation och dina användare kommer enkelt igång.
  • Minska kostnaderna – färre IT-resurser behövs, eftersom Basware erbjuder hög tillgänglighet och funktionalitet som inte behöver underhållas eller uppgraderas.
  • Förbättra effektiviteten – all information finns tillgänglig online under sju år, utan att du behöver lägga till servrar eller lagringsutrymme. Välj mellan tre tjänstenivåer.
  • Utvecklas från taktisk till strategisk – IT-personalen fastnar inte i dagliga underhållsfunktioner och kan användas för att underlätta och stödja nya företagsinitiativ.

Högsta säkerhets- och efterlevnadsnivå

  • Tjänsteleverantören har en SSAE16/ISAE3402 SOC 1/2/3 Type II-certifiering
  • Säkerhetskontrollerna granskas av oberoende experter
  • Data segmenteras för att hålla dina uppgifter åtskilda och säkra
  • Minst 99,5 % tillgänglighet dygnet runt (förutom vid planerade underhållsperioder)

Rekommenderad läsning

Inspelade webinar: Power of the cloud in Purchase-to-Pay

Nätverksbaserad inköp-till-betalning för CIO

Fallstudie: Forbo Flooring

SaaS servicenivåer (SLA): SaaS 1/2/3 faktablad

Baswares integrationslösning i flera ERP miljöer: AnyERP vitbok

Faktablad: AnyERP

Basware SaaS articles from the Basware knowledge center