Inköpssystem

Sub title: 
WeProcurement – e-inköp med fokus på ”We”

Banner title: 
Är du redo att förvandla spend i hela företaget genom en ny utgiftsmedveten kultur?

Banner text: 
Vi kan hjälpa dig att skapa en utgiftsmedveten kultur genom att anamma "Power of We" vid e-inköp – ett tillvägagångssätt som vi kallar WeProcurement™. Du kan förändra det sätt som ditt företag köper in nödvändiga varor och tjänster med hjälp av ett inköpssystem som medarbetarna faktiskt gillar att använda. Det leder till ökad användning, mer välgrundade ekonomiska beslut i hela företaget och förbättrad styrning. Det innebär att inköpsavdelningen slipper agera polis och kan ägna mer tid åt att fokusera på strategiska initiativ som förbättrar styrningen av rörelsekapital och företagstillväxt.

Benefit Title: 
Förbättra inköpen med "Power of We"

Benefit Text: 

Att spara pengar, minska riskerna och optimera rörelsekapitalet är inte bara arbetsuppgifter för inköpsavdelningen – det är mål som bör delas av hela företaget. När företag betonar "Power of We" för att få alla i inköpekosystemet att sträva mot de här målen, så förändrar medarbetarna sina inköpsmönster. Genom den här förändringen blir alla medvetna om utgifterna, och ett system skapas som till slut blir självstyrande.

Det nya sättet att samarbeta med WeProcurement:

 • Uppmuntrar alla att göra det rätta eftersom det är det enklaste tillvägagångssättet i deras naturliga arbetssätt.
 • Möjliggör för funktionsansvariga att proaktivt hantera och kontrollera avdelningsbudgetar med med fullständig transparens – för inköp med och utan inköpsorder.
 • Ger inköpsavdelningen möjlighet att fokusera på mer strategiska områden, som inköp med kategoristyrning, korrigera antalet leverantörer och förhandla fram bättre avtal.
 • Kopplar ihop leverantörerna i den långa svansen med strategiska leverantörer, för  samarbete i realtid. Det ger starkare och mer transparenta leverantörsrelationer med lägre risker och transaktionskostnader.

 • Stärker hela företaget och dess inköpsfunktion så att de kan samarbeta bättre och snabbt få de artiklar som de behöver så att de kan sköta sina jobb mer effektivt och skapa mervärde i inköp-till-betalningsprocessen

Varför leder WeProcurement till framgång?

Vi har upptäckt att besparingarna kan fördubblas då WeProcurement används i utformningen och implementeringen av ett inköpssystem. Och att verkligen generera besparingar är bara början – det är de nya strategiska alternativen som blir möjliga tack vare besparingarna som ger företagen en konkurrensfördel. Det är därför varje medarbetare i företaget som köper varor och tjänster har en viktig roll.

När företag använder WeProcurement-metoden med en inköp-till-betalningslösning, skiftar inställningen inom företaget från utförandet av uppgifter till mer genomtänkta inköp. Det leder till att rörelsekapital frigörs som kan driva på olika företagsprogram och tillväxt. Inköpsbeteendet ändras i hela företaget eftersom de anställda verkligen börjar förstå hur deras insatser skapar mervärde, bidrar till företagets framgångar rent allmänt och ger alla en skjuts framåt.

Ladda ned vår e-bok här >> WeProcurement – e-inköp med fokus på ”We”

Inspelade webinar

Automatiserade inköpsrekvisitioner och order

Förenkla inköpen med automatiserade rekvisitioner (även från mobila enheter) och arbetsflöden som höjer effektiviteten, efterlevnaden och kontrollen – som gör att inköpsgrupper slipper ägna sig åt administrativa uppgifter och den strategiska omvandlingen stärks.

Läs mer

Förenkla inköpen med automatiserade rekvisitioner (även från mobila enheter) och arbetsflöden som höjer effektiviteten, efterlevnaden och kontrollen – som gör att inköpsgrupper slipper ägna sig åt administrativa uppgifter och den strategiska omvandlingen stärks.

Baswares e-inköpslösning automatiserar inköpsprocessen och tillhandahåller de bästa arbetsflödena för hantering av rekvisitionsgranskning och -godkännande, inköpsorder och varumottagning.Dessutom ger apparna på mobiler och surfplattor ständig tillgång till de data du behöver, vilket verkligen förbättrar samarbetet inom organisationen.Det gör även att rekvisition-till-orderprocessen förkortas, att du får större besparingar genom överenskommelser och att värdet ökar eftersom fler utgifter kontrolleras.

See less

Samarbeta med leverantörer i nätverket

Basware sammanlänkar leverantörer elektroniskt i ert inköpssystem så att användare kan skicka anbud och elektroniska produktkataloger, hantera sina leverantörsdata och sända inköpsorder/-bekräftelser/-ändringar, fakturor och rabatter elektroniskt utan problem.

Läs mer

Basware sammanlänkar leverantörer elektroniskt i ert inköpssystem så att användare kan skicka anbud och elektroniska produktkataloger, hantera sina leverantörsdata och sända inköpsorder/-bekräftelser/-ändringar, fakturor och rabatter elektroniskt utan problem.

Tack vare detta kan du enkelt genomföra inköp med elektroniska offertförfrågningar (eRFQ), hitta nya leverantörer, minska transaktionskostnader och förstärka befintliga leverantörsrelationer genom att eliminera långsamma, manuella och felbenägna steg.

Vår marknadsplats fungerar sömlöst inom e-inköpslösningen och ger dig verktyg så att du enkelt kan köra lokoköp, granska offerter och utse leverantörer. Den ger fullständig insyn i katalogprisändringar på artikelnivå och gör att du kan kontrollera ändringar innan de når slutanvändarna. Ökad täckning av "3 anbud och ett köp", katalog- och avtalsinnehåll främjar leverantörsdeltagande och gör att du kan få ut ett ökat värde från inköpsfunktionen, säkerställa inköpsefterlevnad och realisera större besparingar.

See less

Konsumentliknande shoppingupplevelse online

Vår enkla, användarvänliga shoppingupplevelse gör de anställda nöjda, ökar användningen och efterlevnaden.  Genom att endast tillhandahålla dem med den information som behövs, när de behöver den, och ingenting annat så att de kan ta de bästa och mest välgrundade besluten och fokusera på sitt arbete. Det här tillvägagångssättet mynnar ut i en e-inköpslösning som man faktiskt gillar att använda.

Läs mer

Vår enkla, användarvänliga shoppingupplevelse gör de anställda nöjda, ökar användningen och efterlevnaden.  Genom att endast tillhandahålla dem med den information som behövs, när de behöver den, och ingenting annat så att de kan ta de bästa och mest välgrundade besluten och fokusera på sitt arbete. Det här tillvägagångssättet mynnar ut i en e-inköpslösning som man faktiskt gillar att använda.

Baswares e-inköpslösning ger kunderna en shoppingupplevelse där de kan genomföra rekvisitioner med ett enda klick så att det går snabbt och smidigt för medarbetarna att skaffa vad de behöver.Lösningen är otroligt användarvänlig och kombinerar smidighet med ett gränssnitt som har inspirerats av de bästa webbplatserna för e-handel.Det uppmuntrar till inköp enligt ingångna avtal så att du får förbättrad utgiftsstyrning, vilket leder till både ökad insyn och kontroll samt avsevärda besparingar.

See less

Hantering av avtal genom hela avtalsscykeln

Öka avtalsinsynen, kontrollen och efterlevnaden i hela inköp-till-betalningsprocessen genom att göra dina avtal tillgängliga i realtid i ditt e-inköpssystem med Baswares avtalshanteringslösning eller någon annan CLM-lösning (Contract Lifecycle Management).

Läs mer

Öka avtalsinsynen, kontrollen och efterlevnaden i hela inköp-till-betalningsprocessen genom att göra dina avtal tillgängliga i realtid i ditt e-inköpssystem med Baswares avtalshanteringslösning eller någon annan CLM-lösning (Contract Lifecycle Management).

Baswares e-inköpslösning kan integreras med en komplett lösning för hantering av avtal genom hela avtalscykeln. Den förenklar, automatiserar och övervakar alla avtalsenliga möjligheter och skyldigheter. Det ger den insyn i realtid som du behöver för att hålla koll på milstolpar, kostnader och att budgeten följs. Du kan även göra mer exakta prognoser för kassaflöden baserat på långtidsavtal och hantera pengar effektivt genom att följa upp avvikelser i transaktionsdata, budgetöverskott och betalningsplaner.

Läs mer om avtalshanteringens roll i modern inköps- och ekonomipolicy i vår vitbok:Sluta slösa pengar – effektiv avtalshantering

 

See less

Omedelbar och påverkbar utgiftssynlighet

Dra nytta av en användarvänlig standardlösning för att agera med insikt på KPIer, leverantörskvalitet och spend per kategori, leverantör, företag, kostnadsställe, projekt, konto och plats.

Läs mer

Dra nytta av en användarvänlig standardlösning för att agera med insikt på KPIer, leverantörskvalitet och spend per kategori, leverantör, företag, kostnadsställe, projekt, konto och plats.

Basware Analytics ger översyn av alla fakturautgifter och användaren kan använda datavisualisering för att fatta bättre beslut.Den unika rapporteringslösningen för inköp-till-betalning ger fantastiska visuella processkunskaper i realtid och markerar flaskhalsar och efterlevnadsproblem.Det gör att inköps-, ekonomi- och företagsanvändare delar nyckeltalsindikatorer, vilket leder till faktabaserade och mer flexibla beslut och gör att alla inom koncernen bidrar till den ekonomiska utvecklingen.

See less
inköpssystem, upphandlingsverktyg, sourcing

Upphandlingsverktyg

Få större tillgångsvärde med ett smidig upphandlingsverktyg som automatiserar förfrågningar och konkurrenskraftiga auktioner.

Läs mer

Få större tillgångsvärde med ett smidig upphandlingsverktyg som automatiserar förfrågningar och konkurrenskraftiga auktioner.

Öka effektiviteten och öka värdet av leverantörskedjan med ett smidig upphandlingsverktyg med mallar och e-auktioner. Vi erbjuder en lösning med smidigt samarbete med dina leverantörer där du kan strukturera dina anbud och effektivisera leverantörens utvärderingsprocess med automatisk budgivning på pris och kvalitativa kriterier. Basware Strategic Sourcing minskar den tid som behövs för att identifiera rätt leverantörer från veckor till dagar - och med Basware kommer de förhandlade besparingarna att realiseras genom kompatibel operativ inköp.

See less

Enkel integrerad inköp-till-betalningslösning i molnet

Basware erbjuder inköp-till-betalningslösningar i molnet som enkelt kan integreras med befintliga ERP- och MPS-system

Läs mer

Basware erbjuder inköp-till-betalningslösningar i molnet som enkelt kan integreras med befintliga ERP- och MPS-system

Basware har erfarenhet av integrationer med över 250 olika ERP-system. Detta innebär att en integration med erat system kommer bli enkel och okomplicerad.

Molntjänster gör det möjligt för företag att undvika tid- kostnad- och resurshinder som oftast blir resultatet av on-premiselösningar. Och eftersom ditt företags behov förändras, kan dina lösningar anpassas för att möta dessa behov.

Läs mer om våra molnlösningar och enkla integrering

 

See less

Paketeringar

Packages Title: 
E-inköpslösningar

Description: 

Utformad för att övervinna de största hinder som står i vägen för att lyckas med e-inköp: acceptans och användande hos slutanvändare. Baswares e-inköpslösningar ger en slutanvändarupplevelse som har inspirerats av de mest intuitiva webbplatserna för e-handel i en globalt skalbar och omfattande inköp-till-betalningslösning. Baswares inköpsmjukvara ger fördelar som omfattar mer än besparingar och inköpsefterlevnad, eftersom den skapar förutsättningar för bättre leverantörsrelationer och skapandet av en utgiftskontrollerande kultur.

Inköp Pro

Användarvänliga, gemensamma inköp

Öka utgiftshanteringen och få insyn i utgifter, realisera betydande besparingar och öka leverantörsvärdet

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Konsumentliknande inköpsupplevelse via katalogbaserade inköp med ett klick
 • Flexibla fritextformulär för att hantera tjänsteupphandlingar och samla in feedback
 • Integrerade leverantörskataloger för att flytta objekt till din varukorg
 • Omfattande innehållshantering av kataloger med självbetjäningsverktyg för leverantörer
 • Mycket anpassningsbar rekvisitionscirkulation för ökad efterlevnad och kontroll
 • Enkla analysverktyg för hanteringsbar insyn med fantastisk visualisering av data
 • Elektroniskt utbyte av inköpsordrar, bekräftelser och förändringar med leverantörer
 • Hel eller delvis mottagning av varor, avslag och avbeställningar av ordrar
 • Åtkomst via mobila enheter och surfplattor överallt och när som helst

Inköp-till-betalning Pro

Nätverksbaserad lösning för inköp-till-betalning

En globalt skalbar, komplett lösning för hela inköp-till-betalningsprocessen. Gör det möjligt att omarbeta dina processer för inköp och leverantörsreskontra.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Samarbeta och gör affärer med leverantörer i världens största B2B-nätverk
 • Skicka kataloger, inköpsordrar och fakturor elektroniskt
 • Bli helt pappersfri redan första dagen för leverantörsreskontra med en skannings- och datafångsttjänst som ligger helt på entreprenad
 • Välj att skanna fakturor med CloudScan och använd Baswares valideringstjänst
 • Förbättra utgiftshanteringen via en konsumentlikande inköpsupplevelse
 • Synlighet och hanteringsbar insyn i inköp-till-betalningsprocessen, utgifter och leverantörer
 • Bästa praxis för inköpsrekvisitioner och fakturacirkulation med automatisk attestering
 • Matcha fakturor automatiskt och manuellt till inköpsordrar och betalningsplaner
 • Granska och attestera inköpsrekvisitioner och fakturor via din telefon eller surfplatta
 • Utför korrekta prognoser för effektiv hantering av rörelsekapital
 • Anpassa inköp-till-betalningsprocessen till dina verksamhetsbehov med omfattande konfigurationsmöjligheter

E-Marketplace

Hantering av leverantörskataloger och konkurrerande offerter

Förbättra leverantörssamarbetena med enkla verktyg för att hantera lokoköp och utbyta e-kataloger.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Elektroniska offertförfrågningar
 • Utbyte av elektroniska produktkataloger
 • Insyn i prisförändringar och versionshantering
 • Inläsningsverktyg för kataloginnehåll
 • Formatkonvertering av katalog
 • Integrerad UNSPSC-klassificering
 • Självbetjäningsverktyg för leverantörer
 • Leverantörsaktiveringsprogram (tillval)
 • Sömlös inköpsupplevelse med Basware
 • Kan integreras med e-inköpslösningar och affärssystem från tredje part

e-Orders

Fullständigt samarbete för automatisering av inköp-till-betalningstransaktioner

Skicka inköpsordrar som e-ordrar och få bekräftelser som är helt integrerade med era inköp-till-betalningsprocesser.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Enkel anslutning till alla inköp-till-betalningssystem
 • Tjänst för konvertering av inköpsorderdata
 • Dirigering av inköpsorderdata
 • Leverantörsaktiveringsprogram (valfritt)

Fri rådgivning

Lämna dina kontaktuppgifter så sätter vi upp ett samtal där vi diskuterar dina behov, helt utan krav

Kontakta oss

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Läs mer om inköp i Basware Knowledge Center