Den bästa lösningenför växande företag

Body: 

När ditt företag växer sker samma sak med antalet leverantörer, fakturor och andra typer av transaktioner. Basware erbjuder lösningar som optimerar dina finansiella processer med standardlösningar utifrån Baswares best practice. Våra lösningar gör att du kan fokusera på verksamheten.

Solida finansiella processer stödjer verksamhetens tillväxt

Allteftersom verksamheten växer ökar trycket på hanteringen av de finansiella arbetsflödena. Små och medelstora företag har kanske inte lika komplicerad organisation som multinationella koncerner, men de har heller ingen tid att förlora. Ineffektiva ekonomiprocesser innebär ofta slöseri med tid, resurser och pengar och kan även ha negativ inverkan på relationerna med leverantörer och kunder. Ju snabbare ett företag inför automatisering och går över till elektronisk fakturering, desto mer tid och pengar kan de spara. Det är pengar som de kan investera i tillväxt.

Rekommenderad läsning:

7 tips för tillväxt: Ägnar dina anställda för mycket tid åt att mata in data, spåra fakturor och korrigera fel? Den här e-boken beskriver verktyg och strategier som hjälper dig att hålla kontrollen över de finansiella processerna när verksamheten växer.

Hämta e-boken

Fördelarna med att optimera de finansiella processerna visar sig direkt

  • Frigör personal till uppgifter som skapar mer värde: Lägg inte mer tid på att mata in data och jaga fakturor. Fokusera i stället på att hantera undantag och låta verksamheten växa.
  • Betala fakturor i tid: Automatisering av leverantörsreskontra gör att du kan se status för varje faktura på ett och samma ställe. På så sätt kan du se till att fakturorna betalas i tid.
  • Hantera kassaflödet bättre: När du kan se vilka räkningar som ska betalas och när blir det enklare att hantera kassaflödet.
  • Förbättra relationerna med leverantörer och kunder: När dina finansiella processer fungerar smidigt behöver inte dina leverantörer påminna dig om betalningar och du behöver inte påminna dina kunder.
  • Få större kontroll över kostnaderna: Med elektroniska inköp kommer dina anställda att göra inköp enligt kontrakt från prioriterade leverantörer, de ansvariga för kostnadsstället får bättre möjligheter att hålla kostnaderna nere och framtida kassaflödeskrav är tydliga innan fakturan kommer.

InvoiceReady: Lösningar för inköp-till-betalning för växande företag

Basware InvoiceReady är en komplett lösning för inköp-till-betalning som körs i molnet. Den går snabbt att driftsätta och är enkel att underhålla, och dessutom kan den växa med verksamheten. När du börjar ta emot e-fakturor inser du nyttan av en automatiserad leverantörsreskontraprocess när fakturor automatiskt matchas med inköpsorder och betalningsplaner. Lösningen omfattar även digital arkivering, e-inköp och hantering av utlägg.

Läs mer:
Faktablad om InvoiceReady
Fallstudie: Tuna Entreprenad frigör personal med InvoiceReady
Fallstudie: F-Secure får överblick över fakturorna i realtid med InvoiceReady

Kontakta oss om du vill komma igång snabbt

 

Skanna dina pappersfakturor med Basware CloudScan

Frigör dina anställda från uppgiften att skriva fakturadata i systemet. Låt dem utföra arbete som skapar mervärde i stället. CloudScan är en flexibel lösning på pappersproblem. Skanna helt enkelt fakturan och validera den. Så enkelt är det.

Fördelar med skanning och registrering:

  • Medarbetarna kan ägna sig åt mer värdeskapande arbete
  • Antalet fel minskar
  • Kassaflödet blir synligare

Läs mer:
Faktablad: Faktablad om skanning och registrering

eller kontakta oss 

PDF e-Invoice är det enklaste sättet att skicka e-fakturor.

Frågar dina kunder efter e-fakturor? Vi har en snabb och enkel lösning åt dig: Basware PDF e-Invoice är det enklaste sättet att skicka e-fakturor. Det är en mycket bred tjänst som passar för både små och stora organisationer. PDF e-Invoice kräver ingen integrering och inga IT-resurser. Oavsett om dina e-postmeddelanden genereras av faktureringssystem eller skickas från en dator omvandlas de med hjälp av PDF e-Invoice till e-fakturor som skickas direkt till dina kunder. Tjänsten är perfekt för alla volymer av fakturor.

Läs mer:
Faktablad: Basware PDF e-Invoice
e-bok: E-fakturering – en kort presentation.

Kontakta oss om du vill veta mer, eller beställ nu

Knowledge center title: 
Läs mer om Baswares lösningar för mindre företag i Basware Knowledge Center