Finansiella tjänster

Sub title: 
bygger B2B fördelar

Banner title: 
Uppkopplade företag använder Baswares finansiella tjänster för att optimera rörelsekapitalet och förbättra förhållandet mellan företag

Banner text: 
Alla företag vet pengars värde. Baswares finansiella tjänster är utvecklat för att du och dina leverantörer ska kunna optimera mängden likvida medel och rörelsekapital genom att vara uppkopplade till Basware Network. Köpare kan förlänga betalningstiden för att öka mängden kontanter samtidigt som man drar fördel av sparade pengar från tidiga betalningar. Leverantörerna får nya alternativ till snabbare betalningar, med större säkerhet och färre problem och drastiskt minska deras genomsnittliga kredittid. Det tjänar alla på.

Benefit Title: 
Finansieringslösningar och e-betalningslösningar i Basware Network

Benefit Text: 

Oavsett om du sköter skulder eller fordringar för att öka rörelsekapitalet är processen enklare än någonsin. Företag i Basware Network har nu flera olika alternativ, beroende på om du köper eller säljer och om ditt företag har stark eller svag likviditet. Det finns flera alternativ att välja mellan när du ska skapa en betalningsstrategi, som t.ex. global e-betalningslösning och dynamiska avdrag. De är alla utvecklade för olika omständigheter. Eftersom de finns tillgängliga i nätverket är alla lika enkla att använda.

Globala elektroniska betalningar

Basware Pay är en global elektronisk betalningslösning som erbjuds i samarbete med MasterCard. Med Basware Pay kan köpare betala vid förfallodatum samtidigt som leverantörerna får betalt tidigt med detaljerad betalningshistorik. Lösningen är idealisk för företag med många leverantörer.
Läs faktablad>>   Se demovideo>>

Tidig betalning med dynamiska rabatter

Basware Discount är en köparorienterad leverantörsfinansiering. Leverantörer får bättre kontroll över sina fordringar, stärker kassaflödet och förkortar betalningstiderna (DSO). Tjänsten uppmuntrar ett närmare förhållande mellan köpare och säljare genom att förbättra rörelsekapitalets positioner för båda parterna.
Läs faktablad>>   Se demovideo>>

Tidiga betalningar med Basware Advance

Basware Advance är en leverantörsorienterad lösning för tidiga betalningar. Leverantörerna får bättre överblick över inkommande fakturor och kassaflöde – och kan därmed enkelt förbättra den genomsnittliga kredittiden (DSO). Leverantörerna kan enkelt hantera sitt rörelsekapital och behöver inte ta hänsyn till köparnas betalningstider. 
Läs faktablad>>   Se demovideo>>

Section Title: 
Basware är din ekonomiska partner:

Basware Network

När du använder Basware är världen ditt smörgåsbord. Basware Network är ett öppet ekosystem för handel mellan företag som gör det möjligt för alla företag – köpare, leverantörer och partner – att dra nytta av global förenad handel.

Läs mer

När du använder Basware är världen ditt smörgåsbord. Basware Network är ett öppet ekosystem för handel mellan företag som gör det möjligt för alla företag – köpare, leverantörer och partner – att dra nytta av global förenad handel.

Det är enkelt att gå med och ännu enklare att hitta partner, bjuda in nya kunder och nå ut till flera – det är nätverkets fördelar.

Läs mer >>

See less

Basware e-faktureringslösningar

E-fakturering handlar om att förenkla affärstransaktionerna mellan företag. När du börjar skicka och/eller ta emot e-fakturor får du tillgång till nya och värdefulla möjligheter.

 

Läs mer

E-fakturering handlar om att förenkla affärstransaktionerna mellan företag. När du börjar skicka och/eller ta emot e-fakturor får du tillgång till nya och värdefulla möjligheter.

 

Företag över hela världen inför e-fakturor för att förenkla verksamheten, minska pappersförbrukningen och för att ta vara på rörelsekapital genom innovativa betalningslösningar  – en stark ekonomisk fördel.

Läs mer >>

 

See less

Baswares inköp-till-betalningslösningar

Alla företag köper och säljer, det ligger i själva företagandets natur, oavsett om företaget är offentligt eller privat. Myndigheter och företag med framförhållning väljer att låta Basware automatisera inköp-till-betalningsprocesser som är viktiga för företaget.

Läs mer

Alla företag köper och säljer, det ligger i själva företagandets natur, oavsett om företaget är offentligt eller privat. Myndigheter och företag med framförhållning väljer att låta Basware automatisera inköp-till-betalningsprocesser som är viktiga för företaget.

De har samma mål som många av de största företagen: att skapa ett starkare samarbete mellan ekonomiavdelningen, leverantörsreskontraavdelningen och partner, vilket ger kassaflödesöversikt i realtid – så att bättre inköpsbeslut kan fattas varje dag – det är processfördelen.

Läs mer >>

See less

Paketeringar

Packages Title: 
Basware har utvecklat tre unika lösningar:

Basware Pay

En global elektronisk betalningslösning

Basware Pay är en global elektronisk betalningslösning som erbjuds i samarbete med MasterCard. Lösningen är idealisk för företag med många leverantörer.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
  • Med Basware Pay kan köpare betala vid förfallodatum samtidigt som leverantörerna får betalt tidigt med detaljerad betalningshistorik.

Basware Discount

En köparorienterad leverantörsfinansiering

Basware Discount är en köparorienterad leverantörsfinansiering. Tjänsten uppmuntrar ett närmare förhållande mellan köpare och säljare genom att förbättra rörelsekapitalets positioner för båda parterna.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
  • Leverantörer får bättre kontroll över sina fordringar, stärker kassaflödet och förkortar betalningstiderna (DSO)

Basware Advance

Leverantörsfinansiering, on demand

Basware Advance passar leverantörer med varierande likviditetsbehov och ibland därför behöver tillfällig tillgång till likviditet i väntan på betalning.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
  • Leverantörer kan enkelt välja vilka fakturor som blir tidigt betalda.

Fri rådgivning

Lämna dina kontaktuppgifter så sätter vi upp ett samtal där vi diskuterar dina behov, helt utan krav

Kontakta oss

Basware 100% paperless

Finansiella tjänster articles from the Basware knowledge center