Inköp-till-betalning

Sub title: 
Öka företagets tillväxt och skapa nya vinstflöden

Banner title: 
Vill du fritt kunna hantera utgifter, kassaflöden och rörelsekapital för att få konkurrensfördelar?

Banner text: 
Då kan Basware vara till hjälp. Vi arbetar med företag i alla storlekar över hela världen och hjälper dem att reducera kostnader, frigöra pengar och resurser, förbättra affärsresultat och fatta bättre ekonomiska beslut.

Benefit Title: 
Hur långt har du kommit på vägen till ekonomisk flexibilitet?

Benefit Text: 
 • Har du som mål att sluta använda papper? Automatisering av leverantörsreskontra och e-fakturering sparar både tid och pengar. Sammanför ekonomikontroll, leverantörsreskontra, kassa och inköp för att skapa en enhetlig inköp-till-betalningsprocess.
 • Bygger du strategiska relationer med leverantörer?  Strategiska relationer med leverantörer kan skapa avsevärt värde för både ditt företag och dina leverantörer.
 • Har du uppnått inköp-till-betalning i världsklass? Integrering och optimering i varje steg av inköp-till-betalningsprocessen ger utmärkt drift som påverkar grundläggande prestanda. Genom att skapa ett nätverk med dina leverantörer och kunder har du kontroll över både informationen och de ekonomiska leverantörskedjorna och kan använda de bäst lämpade betalningsprogrammen för att hantera rörelsekapital.

En guide för nätverksbaserad inköp-till-betalning (P2P)

Hämta vår guide till nätverksbaserad inköp-till-betalning för att identifiera hur redo du är för inköp-till-betalning och de steg vi rekommenderar för att du ska nå en ekonomisk flexibilitet i världsklass.

Section Title: 
Nätverksbaserade inköp-till-betalningslösningar

Analytics – för bättre ekonomiska beslut

Användbar statistik i inköp-till-betalning med färdiga analyslösningar som ger alla den synlighet de behöver för att fatta bättre ekonomiska beslut, vart du än är.

Läs mer

Användbar statistik i inköp-till-betalning med färdiga analyslösningar som ger alla den synlighet de behöver för att fatta bättre ekonomiska beslut, vart du än är.

Basware Analytics ger dig statistik i realtid så att du aktivt kan hantera utgifter och ekonomisk prestanda, identifiera flaskhalsar, förbättra kassaflödet och förstärka relationen med leverantörer. Det ger 100 % synlighet genom hela inlöp-till-betalningsprocessen, inklusive värdefull insikt för alla utgifter i hela organisationen. Användare kan skapa och dela enastående rapporter över utgifter, inköp och leverantörsreskontraresultat. AAll information du behöver finns tillgänglig i din surfplatta när du är på språng och tar dig till nya nivåer av ekonomisk flexibilitet.

Läs mer om vår lösning Analytics

See less

Automatisering av leverantörsreskontra – för större effektivitet

Baswares automatisering av leverantörsreskontra ger ekonomisk kontroll, insyn och effektivitet i inköpsfakturor – i SaaS och lokalt installerad.

Läs mer

Baswares automatisering av leverantörsreskontra ger ekonomisk kontroll, insyn och effektivitet i inköpsfakturor – i SaaS och lokalt installerad.

Basware gör att företag kan automatisera leverantörsreskontra och få full kontroll över fakturahanteringen. Smartare, förenklad automatisering av leverantörsreskontra i kombination med e-fakturering gör att du kan uppnå en ekonomisk flexibilitet utan dess like, intuitiv användarupplevelse bidrar till bättre samarbete och ekonomisk flexibilitet. Resultatet är säkerställd överensstämmelse, förbättrad fakturahantering, optimerade betalningstider, minskade kostnader och ökad produktivitet. Med automatisering av leverantörsreskontra får du även den insyn som krävs för att proaktivt hantera kassaflödet, ansvarsskyldigheter och rörelsekapital inom hela organisationen.

Läs mer om Baswares automatiseringslösningar för leverantörsreskontra 

See less

E-inköp – för en mer användarvänlig inköpsprocess

Möjliggör inköp inom hela verksamheten genom att göra e-inköpen till en enkel och konsumentliknande onlineshoppingupplevelse. 

Läs mer

Möjliggör inköp inom hela verksamheten genom att göra e-inköpen till en enkel och konsumentliknande onlineshoppingupplevelse. 

Användarna kan lätt lära sig Baswares e-inköp så att du kan kontrollera utgifterna och förbättra överensstämmelsen på det mest kostnadsoptimerade sättet. Det förbättrar överensstämmelsen med avtal, kataloginnehåll och processer för inköpsrekvisitioner och beställning. Det ger större kontroll över utgifter och tar vara på fler framförhandlade besparingar med enkel användning, mobilitet och samarbete med leverantörer. Vi gör det enkelt för handelspartner att ansluta sig, samarbeta och göra transaktioner var som helst i världen.

Läs mer om Basware e-inköpslösningar

See less

Enkel integrerad inköp-till-betalningslösning i molnet

Basware erbjuder inköp-till-betalningslösningar i molnet som enkelt kan integreras med befintliga ERP- och MPS-system

Läs mer

Basware erbjuder inköp-till-betalningslösningar i molnet som enkelt kan integreras med befintliga ERP- och MPS-system

Basware har erfarenhet av integrationer med över 250 olika ERP-system. Detta innebär att en integration med erat system kommer bli enkel och okomplicerad.

Molntjänster gör det möjligt för företag att undvika tid- kostnad- och resurshinder som oftast blir resultatet av on-premiselösningar. Och eftersom ditt företags behov förändras, kan dina lösningar anpassas för att möta dessa behov.

Läs mer om våra molnlösningar och enkla integrering

 

See less

E-fakturering – slipp papper nu

Byt omedelbart ut manuella, pappersbaserade processer mot förbättrad processautomatisering och bättre hantering av rörelsekapital. 

Läs mer

Byt omedelbart ut manuella, pappersbaserade processer mot förbättrad processautomatisering och bättre hantering av rörelsekapital. 

En lösning uppfyller alla dina e-faktureringsbehov: Baswares e-faktureringstjänst integreras med de befintliga in- och utbetalningssystemen och ger dig möjlighet att skicka och ta emot alla fakturor elektroniskt från en accesspunkt. Det är ofta en komplicerad process att kontakta kunder och leverantörer vid e-handel, särskilt med en stor och global leverantörskedja. Baswares e-fakturering tar bort svårigheterna med global e-handel och ger dig en plattform där du kan komma i kontakt med handelspartner med automatisk formatkonvertering, skatteregelkontroll och aktiveringstjänster som hjälper dig att bygga ditt nätverk. E-fakturering gör det enklare, snabbare och mer produktivt att hantera inkommande och utgående fakturor. Du kan minska kostnaderna för leverantörsreskontra med upp till 90 % genom att ta emot alla fakturor elektroniskt.

Läs mer om att ta emot e-fakturor med Basware

Läs mer om att skicka e-fakturor med Basware

See less

Rese- och utläggshantering – säkerställer överensstämmelse

Förenkla och spara kostnader på din process för personalutgifter och hantera indirekta utgifter korrekt. 

Läs mer

Förenkla och spara kostnader på din process för personalutgifter och hantera indirekta utgifter korrekt. 

Basware Travel & Expense Management snabbar på återbetalningstiden genom mer effektiva processer för resehantering, möter interna polies och externa bestämmelser och minskar kostnaden för rese- och kostnadshantering med så mycket som två tredjedelar. Möjligheten att fånga kvitton, registrera kostnader och godkänna resor och utlägg från din smartphone eller surfplatta gör reseräkningsprocessen mer bekväm, du kan enklare ta del av rabatter och det ökar de anställdas nöjdhet. Med Basware Travel & Expense Management kan du proaktivt kontrollera efterfrågan och erbjuda hanterbar information för hela kostnadsersättningsprocessen.

Läs mer om våra lösningar för rese- och kostnadshantering

See less

Finansiella tjänster – ta kontroll över din finansiella leverantörskedja

Basware Network är stort och ger köpare och säljare nya alternativ för betalning och finansiering. 

Läs mer

Basware Network är stort och ger köpare och säljare nya alternativ för betalning och finansiering. 

Baswares finansiella tjänster är utvecklade för att du och dina leverantörer ska kunna optimera mängden kontanter och rörelsekapital genom att delta digitalt i Basware Network. Det finns flera alternativ för betalning och kredit, bland annat en global e-betalningslösning, dynamiska avdrag och fakturafinansiering. Finansiella tjänster i Basware Network ger köpare alternativ att tillhandahålla en rad olika program för tidig betalning till sina leverantörer och samtidigt välja om de ska finansiera tidiga betalningar själva och ta vara på rabatter eller betala via tredje part för att förlänga betalningstiden. Via nätverket kan dessutom leverantörer dra nytta av fakturafinansiering från tredje part, utanför de betalningsprogram som erbjuds av kunderna. De finansiella tjänsterna i Basware Network frigör värde från den finansiella leverantörskedjan och låter handeln flöda.

Läs mer om Baswares finansiella tjänster 

 

See less

Paketeringar

Packages Title: 
Inköp-till-betalning

Description: 

Baswares branschledande och nätverksbaserade inköp-till-betalningsportfölj omfattar de bästa lösningarna och bästa praxis utifrån 30 års branschledande erfarenhet, såväl som dokumenterad integrering med över 250 olika affärssystem och en hög nivå av konfigureringsalternativ för både små och stora företag.

Inköp-till-betalning Pro

Nätverksbaserad lösning för inköp-till-betalning

En globalt skalbar, komplett lösning för hela inköp-till-betalningsprocessen. Gör det möjligt att omarbeta dina processer för inköp och leverantörsreskontra.

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Samarbeta och gör affärer med leverantörer i världens största B2B-nätverk
 • Skicka kataloger, inköpsordrar och fakturor elektroniskt
 • Bli helt pappersfri redan första dagen för leverantörsreskontra med en skannings- och datafångsttjänst som ligger helt på entreprenad
 • Välj att skanna fakturor med CloudScan och använd Baswares valideringstjänst
 • Förbättra utgiftshanteringen via en konsumentlikande inköpsupplevelse
 • Synlighet och hanteringsbar insyn i inköp-till-betalningsprocessen, utgifter och leverantörer
 • Bästa praxis för inköpsrekvisitioner och fakturacirkulation med automatisk attestering
 • Matcha fakturor automatiskt och manuellt till inköpsordrar och betalningsplaner
 • Granska och attestera inköpsrekvisitioner och fakturor via din telefon eller surfplatta
 • Utför korrekta prognoser för effektiv hantering av rörelsekapital
 • Anpassa inköp-till-betalningsprocessen till dina verksamhetsbehov med omfattande konfigurationsmöjligheter

Fakturahantering PRO

Synlighet och kontroll

Funktionsrik och konfigurerbar lösning för automatisering av fakturor. Kan enkelt byggas ut till en komplett inköp-till-betalningslösning

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Få full insyn och överblick på fakturaflödet
 • Automatiserad attest utifrån attestregler
 • Kombinera flera fakturaflöden
 • Möjliggör avancerad kontering och många dimensioner
 • Matcha fakturor automatiskt och manuellt mot inköpsordrar och betalningsplaner
 • Granska och attestera fakturor via din telefon eller surfplatta
 • Få tillgång till avancerade rapporter och nyckeltal i Basware Analytics
 • Ta emot e-fakturor via världens största, öppna nätverk
 • Bli helt pappersfri redan första dagen för leverantörsreskontra med en skannings- och datafångsttjänst som ligger helt på entreprenad
 • Välj att skanna fakturor själv eller använd Baswares tjänst för datafångst och validering
 • Välj mellan installerad lösning eller molnlösning

Inköp Pro

Användarvänliga, gemensamma inköp

Öka utgiftshanteringen och få insyn i utgifter, realisera betydande besparingar och öka leverantörsvärdet

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Konsumentliknande inköpsupplevelse via katalogbaserade inköp med ett klick
 • Flexibla fritextformulär för att hantera tjänsteupphandlingar och samla in feedback
 • Integrerade leverantörskataloger för att flytta objekt till din varukorg
 • Omfattande innehållshantering av kataloger med självbetjäningsverktyg för leverantörer
 • Mycket anpassningsbar rekvisitionscirkulation för ökad efterlevnad och kontroll
 • Enkla analysverktyg för hanteringsbar insyn med fantastisk visualisering av data
 • Elektroniskt utbyte av inköpsordrar, bekräftelser och förändringar med leverantörer
 • Hel eller delvis mottagning av varor, avslag och avbeställningar av ordrar
 • Åtkomst via mobila enheter och surfplattor överallt och när som helst

Fakturahantering Bas

Perfekt för expanderande företag

Kom snabbt igång med InvoiceReady™ - en automatiserad fakturahantering för mindre och expanderande företag med en prismodell per transaktion

Informationsförfrågan
See features
Hide features
 • Ta emot e-fakturor via världens största, öppna nätverk
 • Bli helt pappersfri med en skannings- och datafångsttjänst eller skanna själv
 • Få insyn och kontroll över fakturor med automatisk kodning
 • Automatisera återkommande fakturor med automatisk matchning mot avtal
 • Automatisera med automatisk matchning mot en order
 • Granska och godkänn alla företagsdokument via mobil eller surfplatta
 • Anslut till ditt affärssystem via ett standardgränssnitt
 • Enkel och snabb installation med molnlösning där Basware driftar lösningen
 • Använd ett arbetsflöde för alla inköp-till-betalningsprocesser
 • Öka inköpskontrollen med rekvisitionsprocess och arkivering
 • Hantera reseräkningar och kvitton elektroniskt

Fri rådgivning

Lämna dina kontaktuppgifter så sätter vi upp ett samtal där vi diskuterar dina behov, helt utan krav

Kontakta oss

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Läs mer om inköp-till-betalning i Basware Knowledge Center