Header image: 

Typ

Webinar

Namn

Webinarium fakturahanteringssystem för små och medelstora företag

Tid

Plats

Sverige
Anmäl dig här

Elektroniskt fakturahanteringssystem för små och medelstora företag- så fungerar det

På vårt webinarium går Michaela Schattauer, Basware AB, igenom hela flödet och live-demar vårt system från fakturamottagning, datafångst och validering, till matchning av fakturor, attestflöde och vidare till betalning i ert ekonomisystem. Hon berättar även hur ett implementeringsprojekt kan gå till.

Webinariet vänder sig till: 

  • Organisationer som idag inte använder Basware elektroniska fakturahanteringsystem, oavsett om ni har en mauell process eller ett annat fakturahanteringssystem.
  • Dig som arbetar i en organisation med färre än 20 000 leverantörsfakturor årligen.
  • Er som vill ha ett automatiserat workflow, d.v.s ett elektroniskt fakturahanteringssystem med stöd för scanning, e-faktura och matchning av fakturor.
  • Ni som är redo att förändra och digitalisera era processer. 

Varje organisation har sin egen ekonomiska process, sina egna utmaningar och flaskhalsar. Efter detta webinarum, där vi fångar upp det övergripande syftet med ett fakturahanteringssystem, följer vi gärna upp med dig personligen för att höra om just dina problemställningar. 

Webinariet är kostnadsfritt och sänds live

Anmäl dig här

Share on: