Basware årsredovisning 2016

tors, 16/02/2017 - 16:53
Header image: 
basware

Text: 

Utöver de finansiella rapporterna för 2016 innehåller rapporten en videointervju med VD Vesa Tykkyläinen och information om t.ex. vår förnyade strategi, CSR, lösningar och tjänster och bolagsstyrning.

Läs hela årsredovisningen här>>

From the Basware Blog
See more blogs

Latest events and news

Seminar 3 maj
Amazon Web Services Summit 08:00am,
Sverige
See more events & webinars