Basware bäst i rapport om inköpssystem

fre, 10/02/2017 - 12:25

Text: 

Rapporten "Global Procurement Software Market 2017-2021" har gjorts baserat på en utförlig marknadsanalys med input från branschexperter. En trend på marknaden är en ökad användning av analys för inköp. Analys är ett av de snabbast växande trenderna i Purchase-to-Pay (P2P). 
Vidare konstateras i rapporten att en utmaning i marknaden är brist på yrkeskunniga. Upphandling av programvara är komplex och slutanvändare behöver omfattande utbildning för att använda den. Detta saktar ner inköpscykeln och minskar effektiviteten i upphandlingar.


Läs mer här>>

From the Basware Blog
See more blogs