Utnyttja investeringen maximalt med utbildning från Basware

Body: 

Vi vill att du får ut mesta möjliga av Basware-lösningarna. Med Basware Education Services får du tillgång till all vår kunskap och bästa praxis om samtliga inköp-till-betalningsprocesser, baserat på vårt samarbete med en miljon användare i fler än 60 olika länder. Dra fördel av vår kunskap. Vi ger dig praktiska råd som optimerar automatiseringsprogrammens prestanda.

Våra utbildningsexperter har djupgående kunskap om Basware-lösningarna och bästa praxis för ekonomiprocesser, som de kombinerar med de senaste utbildningsmetoderna och strategierna. Våra experter är inte bara kunniga utan ger även enastående kundservice som uppfyller alla tänkbara behov. 

Utbildning som uppfyller dina behov

Basware Education Services erbjuder många olika utbildningsalternativ för dina inköp-till-betalningslösningar, allt från implementeringskurser till anpassade rådgivningstjänster för slutanvändare.

Utbildningen kan även anpassas till dina specifika behov, däribland datorbaserade kurser som kan tas när och var som helt av tillfälliga användare.

Våra utbildningskonsulter kan inkluderas i projektteam så att du kan dra nytta av deras kunskap under viktiga steg i utvecklingsprocessen. Kurserna finns tillgängliga över hela världen och på många olika språk.

Särskilda kurser kan anordnas för avancerade användare, som till exempel processutvecklare. De ger en djupare förståelse för våra lösningar och förbättrar avkastningen på investeringen. Utbildningsteamet kompletteras ofta med företagskonsulter när även ekonomiprocesserna måste utvecklas, som när funktioner ska konsolideras i en global gemensam stab.

Basware-utbildningens fördelar

Oavsett om du vill börja använda en Basware-lösning, göra verksamheten smidigare eller införa en global lösning snabbare kan serviceteamet hjälpa till. Utbildningstjänsterna ger dig en djupare förståelse för våra lösningar så att du kan:

 • Implementera lösningarna snabbt och lätt
 • Göra stora besparingar, både nu och i framtiden
 • Höja processeffektiviteten
 • Få fler att börja använda lösningen och känna sig nöjda
 • Få bättre avkastning på investeringen

Basware-utbildningen – vårt erbjudande

Utbildningen är uppdelad på tre nivåer så att den passar alla olika användare. Första nivån, administration, riktar sig till de som ska administrera lösningen. Andra nivån, professional, riktar sig till inköp-till-betalningsansvariga och behandlar hantering av fakturor, inköp, reseräkningar osv. Tredje nivån, personal, riktar sig till slutanvändarna inom verksamheten.

Vi erbjuder fullständiga utbildningsprogram för alla våra lösningar, däribland:

 • Automatisering av leverantörsreskontra
 • Inköp
 • Reseräkningshantering
 • Basware Network

Basware-utbildningen delas in i två steg som reflekterar kundernas verksamhetscykel – implementering och pågående verksamhet.

Implementeringssteget omfattar:

 • Preliminär utbildning för projektteam
 • Testning av miljö och användaracceptans
 • Högintensiv utbildning för lösningens främsta användare
 • Slutanvändarutbildning

Utbildningssteget för pågående verksamhet omfattar:

 • Utbildning vid ny version
 • Kundspecifik utbildning som fokuserar på maximering av värde och användning
 • Öppna klassrumsbaserade utbildningskurser för flera kunder

TRAINING and EDUCATION articles from the Basware knowledge center