Kundnytta

Vi gör skillnad för både multinationella storföretag och mindre företag!

Med vår hjälp kan din organisation uppnå bättre effektivitet, överblick och kostnadskontroll. Förutom minskade kostnader kan ni frigöra kassaflöden och dra nytta fullt ut av möjligheterna med realtidsekonomin. Allt kan börja med en enda faktura.

Dokumenterade resultat: Vi har redan samarbetat med tusentals företag och stöpt om deras arbetssätt vad gäller ekonomi- och inköpsrutiner. Låt oss hjälpa er också! När ni kan betala online får ni snabbare processer, bättre kvalitet och bättre kostnadskontroll. Med Baswares hjälp kan ekonomiprocesserna effektiviseras och det förbättrar resultatet för hela företaget. 

Närmare handelsrelationer: Med Basware Network får du tätare relationer med dina kunder och leverantörer. Basware Network är en plattform för nätverkande där du kan knyta kontakt med och utbyta dokument med andra aktörer som också använder Basware. Eller bjud in dina befintliga affärsrelationer. Du kan skapa fler strategiska affärsrelationer och köpa, sälja och betala på nya sätt som passar bättre för era gemensamma affärsbehov. Hos oss får du inte bara hjälp med en e-faktura eller att skicka en e-faktura!

AP- Change Maker: Basware erbjuder en oslagbar kombination av erfarenhet, processkännedom, lösningar och stöd som gör att ditt företag kan nå snabba resultat. Förändra ditt företags processer och dra fördel av att automatisera leverantörsreskontra, byta till e-faktura och e-inköp. Vi hjälper er hela vägen från start till mål. Bli en AP-Change Maker du också!

Så har ABB lyckats få bättre överblick av globala ekonomiprocesser

 

 

Description: 

 

Lösningar och tjänster